Απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης