Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

1)  Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα.

i) Να σχεδιάστε το μαγνητικό φάσμα του κυκλικού αγωγού και να σημειώσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στα σημεία Ο, Α και Γ όπου Ο το κέντρο του κυκλικού αγωγού, (ΟΑ)= ½ r και (ΟΓ)= 1,5r.

ii) Για το μέτρο της έντασης στα σημεία Α και Γ ισχύει:

α) ΒΑΓ,                      β) ΒΑΓ,           γ) ΒΑΓ.

Συνέχεια…

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το μαγνητικό πεδίο κυκλικού αγωγού

(Visited 2,321 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
12 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια