Δύναμη Laplace σε τμήματα αγωγού (πρόταση για προσθήκη)

Εύρεση σημείου εφαρμογής της συνισταμένης των F1 και F2 

 Η δυνάμεις F1 και F2 ασκούνται στα Μ και Ν μέσα των ΑΓ και ΔΕ αντίστοιχα.

Η συνισταμένη των F1 και F2  θα ασκείται στο Σ μέσο του ΜΝ που είναι το σημείο τομής της με την ΓΔ και ΓΣ = ℓ/4.

Έστω Σ το σημείο εφαρμογής της F συνισταμένης των F1 και F2  όπου F = F1 +F2

Αν στο Σ ασκηθεί δύναμη f αντίθετη της F οι δυνάμεις θα ισορροπούν.

Ροπές ως προς Σ.

Έστω Ρ το μέσο του ΓΕ τότε ΡΝ  // ΓΔ  αλλά Γ μέσο του ΜΡ άρα το μέσο Σ του ΜΝ, τέμνει την ΓΔ.

(ΓΣ) = (ΡΝ)/2 =  ℓ/4

(Visited 555 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια