Ένα υποθετικό στερεό και αρκετές κρούσεις

Το σύστημα του σχήματος αποτελείται από 10 συνολικά κυλίνδρους και στρέφεται με γωνιακή ταχύτητα ω=10rad/s γύρω από άξονα που διέρχεται από το αριστερό σημείο της περιφέρειας του πρώτου κυλίνδρου.Οι 9 πρώτοι κύλινδροι έχουν αμελητέα μάζα ενώ ο τελευταίος έχει μάζα m=1kg. Κάθε επόμενος κύλινδρος έχει 4 φορές μεγαλύτερη ακτίνα από του προηγούμενου του και η ακτίνα του πρώτου είναι R=1m. Κάποια στιγμή ξεκινάμε να εκτοξεύουμε σφαίρες μάζας m=10kg έναντι του κέντρου μάζας του τελευταίου κυλίνδρου με ταχύτητα υ=2369,54/1534 m/s οι οποίες συγκρούονται πλαστικά μαζί του. Ο αριθμός των σφαιρών που πρέπει να εκτοξεύσουμε έτσι ώστε να σταματήσει τελείως τo σύστημα είναι:

α) 100

β) 200

γ) 720

δ) Καμία από τις παραπάνω

Δίνεται: Iκυλ=1/2MR’2

Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια