ΘΕΜΑ B (Ευθύγραμμοι αγωγοί)

Ορθογώνιο τρίγωνο ΑΓΔ με Α =1 ορθή, έχει πλευρές α, γ και δ οι οποίες είναι γνωστές. Δύο παράλληλοι ρευματοφόροι αγωγοί (1) και (2) βρίσκονται στο ίδιο επίππεδο με το τρίγωνο ΑΓΔ, είναι κάθετοι στην υποτείνουσα του τριγώνου, στα σημεία Γ και Δ, αντίστοιχα, και διαρρέονται από ρεύματα ίδιας έντασης και αντίθετης φοράς. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στην κορυφή Α έχει μέτρο Β. Αν μηδενίσουμε την ένταση του ρεύματος στον αγωγό (1), η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α θα έχει μέτρο:

α.  Β2=Bγδ/α2

β.  Β2=Bγ22

γ.  Β2=Bδ22

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Η απάντηση σε pdf  και σε  Word.

(Visited 766 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Σπανός Γιάννης
1 έτος πριν

Σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο μιας κάθετης πλευράς του είναι ίση με το γινόμενο της υποτείνουσας επί την προβολή της πλευράς στην υποτείνουσα.