Υπολογισμός διακινούμενου φορτίου από το εναλλασσόμενο ρεύμα

Το πλαίσιο μιας γεννήτριας στρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα εντός ομογενούς μαγνητικού πεδίου με τον άξονα περιστροφής του να είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο. Η γεννήτρια αυτή τροφοδοτεί αντιστάτη. Το εναλλασσόμενο ρεύμα που διαρρέει το παραπάνω κύκλωμα γεννήτριας – αντιστάτη δίνεται στο παραπλεύρως διάγραμμα έντασης ρεύματος – χρόνου.

Υπολογίστε το φορτίο το διερχόμενο από μια διατομή του κυκλώματος κατά το χρονικό διάστημα  0 έως  0,01 s

Συνέχεια

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
44 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια