Κυκλικό μαγνητικό πεδίο και κυκλικό πλαίσιο

Το κυκλικό αγώγιμο πλαίσιο ακτίνας R(2) του σχήματος μπορεί να κινείται με σταθερή κατά μέτρο ταχύτητα έστω V, εντός ομογενούς κυκλικού μαγνητικού πεδίου ακτίνας R(1). Το πεδίο είναι μεταβλητής έντασης και οι δυναμικές γραμμές του έχουν φορά από τον αναγνώστη προς τη σελίδα. Τη χρονική στιγμή t=0 το πλαίσιο ξεκινά να εισέρχεται στο πεδίο. Παρακάτω αναλύεται η επαγωγική ΗΕΔ που αναπτύσσεται στο πλαίσιο συναρτήσει του χρόνου κίνησης.

Η ανάλυση εδώ

(Visited 254 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια