Πέταξε το πουλί…

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένας δίσκος Δ μάζας mΔ=m ο οποίος είναι δεμένος στο ένα άκρο οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητο όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Πάνω στο δίσκο  βρίσκεται ένα πουλί μάζας mπ=3m. Θέτουμε το σύστημα σε απλή αρμονική ταλάντωση η σταθερά της οποίας είναι D=k και το πλάτος της Α1. Κάποια χρονική στιγμή βρισκόμενο σε απομάκρυνση x1 με ταχύτητα μέτρου υ1 και φορά όπως φαίνεται στο σχήμα 1, το πουλί πετά υπό γωνία κατευθυνόμενο στο σημείο Α με ταχύτητα μέτρου υπ= 2,5·υ1 και κατεύθυνση τέτοια ώστε η ταχύτητα του πουλιού να σχηματίζει με τον οριζόντιο άξονα γωνία θ για την οποία ισχύει συνθ=0,8 και ημθ=0,6. Η καινούργια ταλάντωση του δίσκου έχει πλάτος Α2 για το οποίο ισχύει:

α) Α12=2                  β) Α12=1/2               γ) Α12=1

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

Δικαιολογήστε την επιλογή σας.

Απάντηση

στο blogspot ή σε word ή σε pdf

(Visited 1,314 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
21 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια