Η πίεση και η δύναμη σε δοχείο με νερό

Το κυλινδρικό κλειστό δοχείο του σχήματος, ύψους α, είναι γεμάτο με νερό και συνδέεται με λεπτό σωλήνα, ο οποίος περιέχει επίσης νερό σε μήκος ℓ=2α και ο οποίος σχηματίζει γωνία θ=30° με την οριζόντια διεύθυνση.

i) Η πίεση στη βάση του δοχείου (σημείο Α) έχει τιμή:

α) pΑ=pατ+3ρgα,      β) pΑ=pατ+2ρgα,

γ) pΑ=pατ+ρgα,        δ) pΑ=2ρgα,

ii) Η δύναμη που το νερό ασκεί στην άνω βάση του δοχείου, η οποία έχει εμβαδόν Α, έχει μέτρο:

α) F=(pατ+2ρgα)∙Α,    β) F=(pατ-2ρgα)∙Α,   γ) F=(pατ+ρgα)∙Α,  δ) F=ρgα∙Α.

iii) Αν F1 η δύναμη που ασκεί στο νερό η άνω βάση του δοχείου και F2 η αντίστοιχη που ασκεί η κάτω βάση, να αποδείξετε ότι F2-F1=w, όπου w το βάρος του νερού που περιέχεται στο δοχείο.

Να δικαιολογήσετε όλες τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η πίεση και η δύναμη σε δοχείο με νερό
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η πίεση και η δύναμη σε δοχείο με νερό

(Visited 1,310 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
11 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια