Έτσι κι αλλιώς…

Στο παραπάνω σχήμα βλέπετε δύο ημικυκλικούς οδηγούς από λείο μονωτικό υλικό. Στο κέντρο των ημικυκλίων υπάρχει δέσμιο σωματίδιο, φορτισμένο με φορτίο Q>0.

Από τις θέσεις Α (στο Ι) και ελάχιστα αριστερότερα της κορυφής Γ του ημικυκλίου  (στοΙΙ) αφήνουμε ελεύθερα συγχρόνως δύο όμοια σωματίδια, φορτισμένα με  φορτίο q>0 στο I  και -q<0 στο ΙΙ, να ολισθήσουν στους οδηγούς.

Η συνέχεια …εδώ

(Visited 793 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
20 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Διονύσης Μάργαρης
Διαχειριστής

Καλημέρα Παντελή, σε ευχαριστώ για την αφιέρωση (το μέρος που με αφορά…)

Όσον αφορά την γραφική απόδειξη για την ισχύ της ημθ >1- συνθ, σκέφτηκα να μεταφέρουμε στο πρώτο μέλος το συνθ, οπότε μένει να αποδειχθεί ότι ημθ+συνθ>1.

Το τελευταίο αποδεικνύεται εύκολα, αν υψώσουμε στο τετράγωνο αφού ημ2θ>0 μιας  και η γωνία θ παίρνει τιμές από μηδέν έως π/2. 

Στάθης Λεβέτας
Αρχισυντάκτης
2 έτη πριν

Παντελεήμονα καλησπέρα.

Πολύ καλή άσκηση, σε κάνει να σκέφτεσαι με θλίψη πόσα δεν κάνουμε μετά την υποβάθμιση της ύλης της Β…

Νομίζω ότι ο πιο εύκολος τρόπος για να απαντήσουν μαθητές στο τρίτο ερώτημα είναι ο γραφικός που πρότεινες. Εναλλακτικά:

Πρόδρομος Κορκίζογλου

Παντελή συγχαρητήρια!!!

Πολύ ωραία άσκηση, ίσως για διαγωνισμό Φυσικής!!

Σκέφτομαι έναν άλλο τρόπο για τη σύγκριση των χρονικών διαστημάτων:

Αφού διανύουν το ίδιο διάστημα πR/2 ,

και ξεκινούν με ταχύτητα μηδέν και φτάνουν με την ίδια ταχύτητα στο κατώτερο σημείο, και αφού αποδείξεις ότι για την ίδια θέση θ είναι v1>v2 , πρέπει η γραφική παράσταση της v1=f(t) ,να είναι οξύτερη της v2=f'(t) και ισεμβαδικό. Για να γίνει αυτό, πρέπει το χρονικό διάστημα της 1 να είναι μικρότερο του 2.

Να είσαι πάντα καλά και να μας δίνεις τέτοιες ωραίες ιδέες!!

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Πολύ καλή Παντελή!

Σκέφτομαι αν μπορεί να απαντηθεί ποιοτικά.

Πρόδρομος Κορκίζογλου

Κάτι ακόμη , ποιοτικό και όχι ποσοτικό, για το γ ερώτημα Παντελή.

Στο σχήμα 1 , η αρχική επιτάχυνση του σώματος, είναι μεγαλύτερη, λόγω της μεγαλύτερης κλίσης.

Τη δουλειά την κάνει μόνο η βαρύτητα.

Φτάνουν κάτω με την ίδια ταχύτητα, ξεκινώντας με μηδενική ταχύτητα.

Διανύουν το ίδιο διάστημα του τεταρτοκυκλίου.

Στο διάγραμμα υ-t , πρέπει η καμπύλη της ταχύτητας να είναι πιο απότομη από τη δεύτερη, και να καταλήγει στην ίδια τελική τιμή.

Για να είναι ίσα τα εμβαδά.

Άρα, πρέπει το χρονικό διάστημα στην πρώτη περίπτωση να είναι πιο μικρό από τη δεύτερη.