Άσκηση στερεού, δάνειο από πρόδρομο κορκίζογλου

Μία λεπτή ομογενής σανίδα μάζας 4kg και μήκους l=7,2m συγκρατείται οριζόντια με την βοήθεια λείου στηρίγματος με οξεία άκρη που απέχει 3l/4 από την δεξιά άκρη της σανίδας και ομογενούς κυλίνδρου μάζας 4kg και ακτίνας R που το κέντρο μάζας του βρίσκεται ακριβώς κάτω από το δεξί άκρο της ράβδου. Στο δεξί άκρο της σανίδας ηρεμεί δεύτερος όμοιος κύλινδρος με τον πρώτο με το κέντρο μάζας του ακριβώς πάνω από το δεξί άκρο της σανίδας. Την χρονική στιγμή t=0 ασκώ στο δεξί άκρο της σανίδας οριζόντια σταθερή δύναμη F μέτρου 20Ν οπότε η σανίδα κινείται οριζόντια με τους κυλίνδρους να κυλίονται χωρις να ολισθαίνουν. Να βρείτε τον λόγο των επιταχύνσεων των κέντρων μάζας των κυλίνδρων. Να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης της σανίδας. Να βρείτε την χρονική στιγμή που ανατρέπεται ησανίδα. Να υπολογίσετε τα έργα των στατικών τριβών που ασκεί ηράβδος στον κάθε κύλινδρο μέχρι να ανατραπεί η ράβδος. Με ποιόν ρυθμό μεταβάλλεται η κινητική ενέργεια της ράβδου την στιγμή της ανατροπής  . Δίνεται g=10m/sec2 καιΙ=1/2ΜR2 η ροπή αδράνειας κυλίνδρου ως προς άξονα κάθετο στις βάσεις του που περνάει απο το κέντρο μάζας.

(Visited 148 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Ποια άσκηση είναι;