Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό

Ένας ευθύγραμμος αγωγός απείρου μήκους, διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης Ι και βρίσκεται στο επίπεδο ενός κυκλικού αγωγού κέντρου Κ και ακτίνας r. Ο αγωγός απέχει κατά 2r από το κέντρο Κ του κύκλου.

i) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου που δημιουργεί ο ευθύγραμμος αγωγός στο σημείο Κ έχει μέτρο:

α) Βκμ∙2Ι/r,    β) Βκμ∙Ι/r,    γ) Βκμ∙2Ι/3r.

ii) Θεωρώντας την κάθετη στο επίπεδο να έχει φορά προς τα μέσα, όπως στο σχήμα, τότε η μαγνητική ροή που διέρχεται από την επιφάνεια του κυκλικού αγωγού, έχει τιμή:

α) Φ < kμ∙2πrI/3,    β)  Φ = kμ∙2πrI/3,     γ) Φ > kμ∙2πrI/3

iii) Υποστηρίζεται ότι ο κυκλικός αγωγός έλκεται από τον ευθύγραμμο αγωγό, λόγω δυνάμεων Laplace. Συμφωνείτε ή όχι με την θέση αυτή;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ευθύγραμμος αγωγός δίπλα σε κυκλικό

(Visited 997 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Το i ερώτημα δοκίμαζει τον υποψήφιο αν μπορεί να εφαρμόσει τον τύπο της έντασης του μαγνητικού πεδίου για το Κ, το ii ερώτημα αν έχει την έμπνευση να πάρει την πιο μικρή ένταση Β στο χώρο του κυκλικού αγωγού και να τον πολλαπλασιάσει με το εμβαδό του κύκλου, και το iii να έχει καταλάβει ότι μεταξύ ενός ακινήτου ρευματοφόρου αγωγού, και ενός ακινήτου κλειστού κυκλώματος που δεν διαρρέεται από ρεύμα, δεν μπορεί να υπάρχει ηλεκτρομαγνητική αλληλεπίδραση.

Στο ii θα μπορούσες να πάρεις και την πιο μεγάλη ένταση Β στο Γ, επί το εμβαδό του κύκλου , και να έχεις την περιοχή της μαγνητικής ροής από τον κυκλικό.

Το ii θεωρώ ότι είναι δύσκολο να το σκεφτεί κανείς, για αυτό και έχει την πρωτοτυπία του!

Καλό απόγευμα Διονύση.