Το ρολόι και η δύναμη

Έχουμε ένα ψηφιακό κυκλικό ρολόι όπως στο σχήμα μάζας Μ=1kg και ακτίνας R=1m. Το ρολόι βρίσκεται πάνω σε οριζόντιο επίπεδο, το οποίο έχει τριβή, με συντελεστή τριβής μ=0,1. Μπορεί να στρέφεται γύρω από άξονα στο σημείο Α. Ξεκινάμε να ασκούμε δύναμη F στο σημείο Β.

(α) Για ποιες τιμές της F το ρολόι θα στραφεί?

(β) Αν την στιγμή που το ρολόι δείχνει t=π sec, έχει κάνει 2 περιστροφές, τότε πόση είναι η δύναμη F?

Μερικές σκέψεις εδώ

(Visited 233 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια