Βοήθεια στην αναλυτική χημεία

τι σφάλμα θα προκύψει(θετικό η αρνητικό η τίποτα)

α)κατά την ογκομέτρηση ασκορβικού  οξέος με πρότυπο διάλυμα KIO3 ο αναλυτής δεν εκτέλεσε τιτλοδότηση του προτύπου διαλύματος

β)κατά την ογκομέτρηση σκληρότητας του νεύρου το διάλυμα EDTA 50ml αραιώνεται με νερό βρύσης στα 500ml κατά την τιτλοδότηση του

γ)Διάλυμα KIO3 οξινίζετα με ΗCl για την ογκομέτρηση ασκορβικού

(Visited 714 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αγγελής Γιώργος
1 έτος πριν

Ερωτήσεις α και γ

Ογκομέτρηση ασκορβικού:

Η μέθοδος βασίζεται στην απευθείας τιτλοδότηση του διαλύματος ασκορβικού οξέος με πρότυπο διάλυμα KIO3 το οποίο είναι εξαιρετικά σταθερό διάλυμα και δεν απαιτεί προτυποποίηση.

Επίσης, η τιτλοδότηση του ασκορβικού με την μέθοδο που εννοείς, περιλαμβάνει δυο αντιδράσεις. 

Η πρώτη  αντίδραση πραγματοποιείται σε όξινο διάλυμα παρουσία ιωδιούχων ιόντων (KI), γι' αυτό και η οξίνιση του ιωδικού.

Σε όξινο διάλυμα τα ιωδικά οξειδώνουν τα ιωδιούχα προς ιώδιο, το οποίο στη δεύτερη αντίδραση, αντιδρά αμέσως με το ασκορβικό οξύ παρέχοντας δεϋδροασκορβικό οξύ δηλαδή η συγκέντρωση του ασκορβικού προσδιορίζεται απο τη δεύτερη αντίδραση με το ελεύθερο ιώδιο οπότε και δεν απαιτείται η τιτλοδότηση του ιωδικού.

Όταν αντιδράσει το ασκορβικό, ελάχιστη περίσσεια ιωδίου, χρωματίζει διάλυμα αμύλου μπλέ-μαύρο (σύμπλοκο με το δείκτη αμύλου) που δείχνει το πέρας της Ογκομέτρησης (δεν αποτελεί τον πλέον δόκιμο όρο συνηθίζεται όμως).

Εναλλακτικά το ασκορβικό οξύ αντιδρά με περίσσεια ιωδίου και ακολουθεί τιτλοδότηση με θειοθειικό νάτριο με άμυλο ως δείκτη.

Ερώτηση β

Παρασκευή και τιτλοδότηση EDTA

Το EDTA μεταφέρεται σε ογκομετρική φιάλη και αραιώνεται μέχρι χαραγή και ακολουθεί πολύ καλή ανάμιξη ώστε το διάλυμα να είναι διαυγές.

Αν είναι θολό πρέπει να διηθείται πριν την τιτλοδότηση διαφορετικά η συγκέντρωσή του θα μεταβάλλεται καθώς θα συντελείται αργά η διαλυτοποίησή του και θα υπάρχει σφάλμα.

Επιπροσθέτως, το διάλυμα του αραιωμένου EDTA μεταφέρεται σε καθαρή πλαστική φιάλη, για να μην συμπλέκεται με ιόντα μετάλλων του γυαλιού και ακολουθεί προτυποποίηση του ΕDTA.

Πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσεις τη σχετική βιβλιογραφία και τις αντιδράσεις και τους υπολογισμούς καθώς και τα σφάλματα που συνοδεύουν αυτές τις βασικές ασκήσεις αναλυτικής χημείας.

Καλή συνέχεια