Χημεία: Άγνοια της διδακτέας ύλης ή σκοπιμότητα;

Αγαπητοί κύριοι.

Το να επισημαίνουμε τα επιστημονικά σφάλματα στα θέματα της Χημείας στο διαγώνισμα των πανελλαδικών εξετάσεων του 2020 (παλαιού ΚΑΙ νέου συστήματος) είναι ένα πρώτο βήμα μεν αλλά δεν πρέπει να μείνει σε απλούς σχολιασμούς.

Κάνω το υποθετικό ταξίδι στο διαγώνισμα της επόμενης χρονιάς (2021) και σκέφτομαι εκεί πως σε ένα θέμα δίνεται μια μονόδρομη συνολική αντίδραση (άρα προκύπτει από το άθροισμα κάποιων αντιδράσεων) όπου δίνεται η ποσότητα ενός αντιδρώντος και στους μαθητές ζητείται η απόδοση της αντίδρασης και η Kc.

Δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνεται αυτό στην εξέταση του μαθήματος της Χημείας που τη μετατρέπει σε ένα “κακό μάθημα”. Έγινε πέρσι  (2019) έγινε και φέτος, ΜΗΝ γίνει και το 2021.

Επί 14 χρόνια (2000 – 2014), ο Χημικός είχε εισαχθεί χωρίς να εξεταστεί στη Χημεία (από Τεχνολογική κατεύθυνση). Τό 2013 είχα γράψει εδώ σ αυτό τον ιστοχώρο και είχα αποστείλει επιστολή στην ΕΕΧ πως αυτό έπρεπε να σταματήσει.

Όλοι είχαν συνταχθεί θετικά . Η ΕΕΧ κινητοποιήθηκε περισσότερο και πιο ηχηρά και το μάθημα της Χημείας από τότε εξετάζεται πανελλαδικά με τον τρόπο που γνωρίζετε.

Σήμερα νιώθω πως το μάθημα της Χημείας πλήττεται και πάλι και δεν ξέρω αν είναι από άγνοια της διδακτέας ύλης αυτών που θεματοδοτούν ή από σκοπιμότητα να αναδειχθεί η Χημεία σε ένα κακό μάθημα.

Γι αυτό σήμερα θα κάνω το ίδιο όπως και τότε. Θα στείλω μία επιστολή στην ΕΕΧ που σας την παρουσιάζω. Θέλω να πάψουν τα θέματα της Χημείας των πανελλαδικών εξετάσεων να επιλέγονται από “Βιομηχανική Χημεία”  ή όποιο άλλο κλάδο Χημείας που δεν υπάρχει στο σχολικό βιβλίο και μάλιστα να εμφανίζονται οι λύσεις τους που δεν υποστηρίζονται από τη διδακτέα ύλη (στην καλύτερη περίπτωση) ή περιέχουν επιστημονικά λάθη και δε λύνονται (στη χειρότερη περίπτωση).

Η επιστολή είναι η εξής:

Αγαπητοί κύριοι,

Ονομάζομαι Παναγιώτης Αθανασόπουλος, είμαι Χημικός και διδασκω το μάθημα της Χημείας στο χώρο της Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 2000.

Ο λόγος που σας αποστέλλω την επιστολή είναι πως θεωρώ ότι πρέπει να προσθέσετε άμεσα στην τοποθέτησή σας εκτός από την επιστολή σας που έχετε δημοσιοποιήσει με την κριτική των φετινών θεμάτων της πανελλαδικής εξέτασης της Χημείας,  και την κατάδειξη των επιστημονικών σφαλμάτων που υπάρχουν σε αυτές με συγκεκριμένες αναφορές στα θέματα στα οποία υπάρχουν και όχι γενικόλογα.  

Ο σκοπός της συνολικής σας αντίδρασης ως σύμβουλος του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης αλλά και εκπρόσωπος όλων μας, πρέπει να είναι η προσβολή των θεμάτων αν διαπιστώσετε το δίκαιο των προτάσεων που σας παραθέτω και που ήδη γνωρίζετε και να απαιτήσετε ακόμη και την εξαίρεσή τους από τη βαθμολόγηση.

Δε γίνεται να νομιμοποιούνται απαντήσεις με μόνο αποτέλεσμα να μην εκτεθούν αυτοί που με ανεπάρκεια ή και με δόλο θεματοδοτούν, θέτοντας στο στόχαστρο το μάθημα της Χημείας τα τρία τελευταία χρόνια.

Διαβάζοντας προσεκτικά τις λύσεις που αναρτήσατε, θέλω να επισημάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Εξετάσεις Χημείας 2020 με το νέο σύστημα:

Θέμα Δ3

Η λύση που προτείνει η ΕΕΧ είναι η:

Σύμφωνα με την αντίδραση:

2CO(g) +2H 2 (g) -> CH3COOH(l)

2mol                                1mol

200mol                             ; x = 100 mol θεωρητικά

Η εκφώνηση αναφέρει πως:

4.480L   CO   μετρημένα   σε   STP   μετατρέπονται   σε   κατάλληλες   συνθήκες   σε CH3COOH σύμφωνα με τη συνολική αντίδραση:

2CO(g) +2H 2 (g) -> CH3COOH(l) + παραπροϊ’οντα

Άρα θεωρούν πως υπάρχει μια αλληλουχία αντιδράσεων που το άθροισμά τους δίνει την αντίδραση 8.

Αν πράγματι αυτό συμβαίνει θέλω να μου παρουσιάσετε μία τέτοια αλληλουχία αντιδράσεων στην οποία το άθροισμα των συντελεστών των CO, H2 να δίνει αυτούς που εμφανίζεται στη συνολική αντίδραση 8.  

Φυσικά, αυτή να υποστηρίζεται με τις γνώσεις που δίνει το σχολικό βιβλίο στο κεφάλαιο της Θερμοχημείας ή της Χημικής Κινητικής, που είναι οι μόνες παράγραφοι όπου αναφέρεται η έννοια του μηχανισμού των αντιδράσεων και το σκεπτικό της πρόσθεσης των αντιδράσεων.

Αν η αλληλουχία αντιδράσεων που παρουσιάσετε έχει μόνο μια αντίδραση της μορφής :

2CO +2H2 -> CH3COOH

η οποία γίνεται με απόδοση 90% τότε σε κάποιες άλλες θα πρέπει να υπάρχει το πλεόνασμα 10% του CO και μάλιστα να περισσεύει ως αντιδρών κατά την πρόσθεση.

Αν αντιθέτως το CH3COOH καταναλώνεται σε άλλη αντίδραση της αλληλουχίας των αντιδράσεων τότε κατά την πρόσθεση των αντιδράσεων θα πρέπει να απλοποιείται, άρα να μην εμφανίζεται στη συνολική αντίδραση.

Φυσικά αυτά που παραθέτω τα γνωρίζετε, αλλά η λύση που δίνετε νομιμοποιεί μία άσκηση που με βάση το σχολικό βιβλίο δε λύνεται.

Οι μαθητές την ερχόμενη σχολική περίοδο εκτός της ονοματολογίας, των αντιδράσεων, της ορολογίας της Χημείας, δεν πρέπει να φοβούνται να χρησιμοποιούν και τη στοιχειομετρία των μονόδρομων αντιδράσεων που μέχρι τώρα με ευκολία το έκαναν και καλώς το έκαναν.

ΜΟΝΟ εσείς με την ανάδειξη του επιστημονικού σφάλματος στο συγκεκριμένο θέμα με βάση την ύλη του σχολικού βιβλίου μπορείτε να προστατέψετε το μάθημα της Χημείας στο Λύκειο απαιτώντας να αναγνωριστεί το επιστημονικό λάθος της εξέτασης ενός τέτοιου θέματος.

Εξετάσεις Χημείας 2020 με το παλαιό σύστημα:

Επιπρόσθετα στα θέματα της Χημείας με το παλαιό σύστημα, είδα με πως σε πολλές, αν όχι σε όλες τις προτεινόμενες λύσεις στο διαδίκτυο δίνεται ως απάντηση στο θέμα Β4 πως ο μέγιστος δυνατός αριθμός συχνοτήτων που μπορούν να ανιχνευθούν κατά τη μετάπτωση του ηλεκτρονίου στη θεμελιώδη κατάσταση; ενός ατόμου Η  είναι 6(!) και όχι 3 όπως είναι η σωστή απάντηση.

Παρακαλώ φτιάξτε τις απαντήσεις και σε αυτό το διαγώνισμα γιατί ήδη πανελλαδικά καθηγητές και μαθητές οδηγούνται σε λάθος συμπέρασμα, ενώ οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν και απάντησαν σωστά, απογοητεύονται.

Στο ίδιο διαγώνισμα, στο θέμα Γ3,  δεν υπάρχει απάντηση σύμφωνη με το σχολικό βιβλίο και την εξεταστέα ύλη.

Σε προτεινόμενες λύσεις στο διαδίκτυο παρουσιάζονται διαδοχικές αποσπάσεις και προσθήκες μέχρι να ξεχωρίσουν τις δύο αλκοόλες παράγοντας σε καθεμιά από αυτές μόνο τα κύρια προϊόντα (!). Πρέπει να καταδείξετε πως και αυτό το θέμα είναι εκτός ύλης με βάση το σχολικό βιβλίο.

Περιμένω τις απαντήσεις της ΕΕΧ και σε αυτό το διαγώνισμα.

Κυριότερα όμως, περιμένω από εσάς να δείξετε στα δύο διαγωνίσματα, τα θέματα που είναι εκτός ύλης με βάση το σχολικό βιβλίο αλλά παρόλα αυτά εξετάστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2020.

 Αναδείξτε συγκεκριμένα τα θέματα αυτά, και όχι απλά να κάνετε μία συνολική κριτική του διαγωνίσματος.

Απαιτείστε να εξαιρεθούν της βαθμολόγησης, κυρίως για να αποθαρρύνετε τις επιτροπές να τα επιλέγουν και να εναρμονιστούν μελλοντικά με το σχολικό βιβλίο.

Δεν είναι δυνατόν να πλήττεται :

  • το μάθημα της Χημείας
  • ο υποψήφιος φοιτητής και η οικογένεια του που καταβάλλουν πολύ κόπο και χρήματα.
  • οι καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα

για να μην εκτεθούν οι θεματοδότες των εξετάσεων που τα τρία τελευταία χρόνια  μεταμορφώνουν το μάθημα της Χημείας σε ένα «κακό μάθημα» από άγνοια του σχολικού βιβλίου είτε από σκοπιμότητα.

 

 

(Visited 2,527 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
6 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Δημήτρης Παπαγεωργίου

Παναγιώτη,

συμφωνώ και προσυπογράφω.

Η ΕΕΧ έπρεπε να είναι συγκεκριμένη με τα ερωτήματα Δ2,Δ3 και να μην δώσει μεσοβέζικη "λύση". 

Αν το τμήμα παιδείας της ΕΕΧ συμφωνεί ότι τα ερωτήματα αυτά δεν μπορούν να απαντηθούν (λόγω λαθών στις εκφωνήσεις τους) θα έπρεπε να είχε ζητήσει ήδη την ακύρωση τους και το Υπουργείο να αναζητήσει τις ευθύνες της επιτροπής.

Θεοδόσης Καρούσος
9 μήνες πριν

Συμφωνω απολυτα μαζι σας. Επιπλεον, να γινει ερευνα αν υπαρχουν και ποινικες ευθυνες της ΚΚΕ

Θεοδόσης Καρούσος
9 μήνες πριν

ΚΕΕ

Νικος Γουλοπουλος
9 μήνες πριν
Απάντηση σε  Θεοδόσης Καρούσος

Μπορεί να εμπλέκεται και το ΚΚΕ πού ξέρεις? Μεταλλεία βωξίτη είχαν τα θέματα!Χαχαχαχα!

Αλέξανδρος Περιβολάρης
Απάντηση σε  Νικος Γουλοπουλος

χαχαχα καλό!!!

Παλη Λενα
9 μήνες πριν

Συμφωνώ με τον Παναγιώτη Αθανασόπουλο (χωρίς να σας γνωρίζω) επιτέλους αυτά που αισθανόμουνα και ήθελα να τα πω βγήκε κάποιος θαρραλέος .Επίσης είναι ώρα για νομικές ευθύνες δεν μπορεί να περνάνε έτσι ανέξοδα όλα αυτά . Παίζουν με τις ζωές των μαθητών, με τις ζωές των καθηγητών .Νοιώθω μεγάλη απογοήτευση , πόσο μάλλον ένας έφηβος μαθητής να απαξιώνεται με αυτόν τον τρόπο.Και πρέπει από χτές κιόλας να δούμε τι θα γίνει με το μάθημα της Χημείας και με τους υποψηφίους που χαραμίστηκαν .Τουλάχιστον να πέσουν αρκετά οι βάσεις σαν αντίβαρο στην τεράστια αδικία που υπέστησαν.