Ποια κίνηση ονομάζουμε “μεταφορική”;

Έλαβα στο mail μου το παρακάτω ερώτημα:

Καλημέρα Διονύση.

Ήθελα να σε ρωτήσω, τι ονομάζουμε μεταφορική κίνηση; Η κίνηση  που εκτελούν οι θαλαμίσκοι στον τροχό του λούνα πάρκ (σχ.4.2β), είναι ή όχι μεταφορική;

Το ρωτάω γιατί είδα ότι σε ανάρτησή του ο Βασίλης Καράβολας, το αμφισβητεί γράφοντας:

«Το σχολικό βιβλίο έχει ως παράδειγμα μεταφορικής κίνησης την σύνθετη κίνηση ενός αμαξίδιου στον τροχό του λούνα πάρκ….Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό.»

Χωρίς να διαβάσω κάποιον να τον αντικρούει.

Τελικά είναι σωστό αυτό που γράφει το σχολικό βιβλίο ή όχι;

(Visited 2,480 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
37 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Θεωρώ ότι είναι σωστό. Αφού δεν αλλάζει ο προσανατολισμός του θαλαμίσκου!

Αποστολάτος Θεοχάρης
Απάντηση σε  Διονύσης Μάργαρης

Κατ' εμέ δεν έχει νόημα η περιστροφή σημείου. Χρησιμοποιούμε καταχρηστικά την έννοια της περιστροφής σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ένα σημείο κάνει μεταφορική κίνηση.

Ένα στερεό, για το οποίο έχει νόημα η περιστροφή (αλλαγή προσανατολισμού), μεταφορική κίνηση κίνηση εκτελεί αν όλα τα σημεία του έχουν ίδιο διάνυσμα ταχύτητας. Με άλλα λόγια αν όλα του τα σημεία εκτελούν την ίδια κίνηση.

Πρόδρομος Κορκίζογλου

Έχω την εντύπωση ότι βάζεις τα ερωτήματα για να γίνει.. κουβέντα!

Σύμφωνα με τον ορισμό της μεταφορικής κίνησης από το σχολικό βιβλίο, καθώς και τον ορισμό της στροφικής, το στερεό θαλαμίσκος κάνει ομαλή στροφική κίνηση. Στην καμπυλογραμμη μεταφορική κίνηση, ασκούνται δυνάμεις στο στερεό, που αν τις ανάβουμε στο κέντρο μάζας του , η συνολική ροπή τους πρέπει να είναι μηδέν.Αλλιώς θα στρεφόταν ως προς το κέντρο μάζας του.

Η συνισταμένη των δυνάμεων δίνει την επιτάχυνση στο κέντρο μάζας του, αν επιταχύνεται. Αλλιώς, αν είναι μηδέν, το στερεό θα κάνει μεταφορική κίνηση και το κ.μ. του θα κινείται ευθύγραμμα.

Γενικά: αν  Στ(c.m.)=0 , τότε δεν κάνει το στερεό στροφική κίνηση, ανεξάρτητα αν το c.m. κάνει ευθύγραμη η καμπυλόγραμμη κίνηση.

Νομίζω είναι σαφής.

Υ.Γ. σου γράφω από το κινητό μου, είμαι στο χωριό. Θα έρθω Αθήνα αύριο. Προβληματικό το ίντερνετ και..μου τελειώνουν και τα δεδομένα!!

Πρόδρομος Κορκίζογλου

Εκ παραδρομής και λόγω.. κινητού, έγραψα ομαλή στροφική κίνηση, αντί να γράψω μεταφορική κίνηση.

Σύμφωνα με τον ορισμό της μεταφορικής κίνησης από το σχολικό βιβλίο, καθώς και τον ορισμό της στροφικής, το στερεό θαλαμίσκος κάνει μεταφορική κίνηση.

Αρης Αλεβίζος
Editor
9 μήνες πριν

Καλημέρα.

Οι καημένοι οι μαθητές παρασυρμένοι από το σχολικό βιβλίο θα απαντήσουν λάθος κατά την γνώμη του συναδέλφου.

Όμως στο βιβλίο, Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Θεωρητική Φυσική, Τεύχος Β, 1983 σελ.. 351 διαβάζουμε. <>

Τίποτε άλλο, καμιά άλλη πρ/ύπόθεση δεν αναφέρει. Δηλαδή αν κάποιο στερεό κινείται έτσι ώστε το κ.μ. διαγράφει τυχαία καμπύλη αλλά σε κάθε χρονική στιγμή είναι παράλληλο προς την αρχική του θέση κατά τον Χατζηδημητρίου, κάνει μεταφορική κατά το συνάδελφο κάνει σύνθετη.

Στην δε σελ. 355 στο ίδιο διαβάζουμε. Η στιγμιαία κίνηση στερεού σώματος αναλύεται σε μια στιγμιαία μεταφορική κίνηση, με ταχύτητα u0 ίση προς την ταχύτητα ενός ορισμένου σημείου Ο του στερεού και σε μια στιγμιαία περιστροφική κίνηση με στιγμιαία γωνιακή ταχύτητα ω, γύρω από άξονα που περνάει από το σημείο Ο.

Συμβαίνει κάτι τέτοιο με τα τραινάκια;

Δηλαδή ή ο συνάδελφος δεν καταλάβατε καλά την ρίζα του προβλήματος ή ο Χατζηδημητρίου δεν μας τα λέει καλά.

Νίκος Ανδρεάδης
Editor
9 μήνες πριν

Λέμε ότι ένα υλικό σημείο κινείται (ως προς ένα σύστημα αναφοράς)
όταν αλλάζει η θέση του (στο ίδιο σύστημα αναφοράς).
Η κίνηση του υλικού σημείου μπορεί να είναι:
α. ευθύγραμμη β. καμπυλόγραμμη (εδώ περιλαμβάνεται και η κυκλική)

Υπάρχει λόγος να λέμε ότι ένα υλικό σημείο εκτελεί μεταφορική κίνηση;
Η λέξη μεταφορική στην κίνηση υλικού σημείου τι προσθέτει;

Για παράδειγμα στο μάθημα λέμε ότι ένα υλικό σημείο εκτελεί κυκλική κίνηση,
δεν λέμε ότι εκτελεί μεταφορική κυκλική κίνηση.
Βέβαια πολλές φορές λέμε ότι ένα υλικό σημείο μεταφέρθηκε από το σημείο Α στο σημείο Β,
αντί να πούμε ότι κινήθηκε από το σημείο Α στο σημείο Β.

Με απλά λόγια τις λέξεις μεταφορική και περιστροφική πρέπει να τις χρησιμοποιούμε μόνο στο στερεό.

Το θέμα δεν είναι μείζον, αλλά θέλω τη γνώμη του κ. Αποστολάτου, όσον αφορά τη χρήση
της λέξης μεταφορική στην κίνηση ενός υλικού σημείου.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Editor

Γεια σας παιδιά.

Ένας ορισμός:

Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση σε ένα χρονικό διάστημα (t1,t2) αν για οιαδήποτε σημεία του Α και Β ισχύει υΑ(t) = υΒ(t) , για κάθε t ανήκον στο διάστημα (t1,t2).

(Οι ταχύτητες που έγραψα παραπάνω νοούνται ως διανύσματα, όμως δεν ξέρω να βάζω το σύμβολο).

Μία συνέπεια του ανωτέρω ορισμού είναι το ότι διατηρείται ο προσανατολισμός του στερεού. Δηλαδή για δύο οιαδήποτε σημεία Α και Β το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ παραμένει συνεχώς παράλληλο προς την αρχική του θέση.

Μία άλλη είναι ότι η γωνιακή μετατόπιση του στερεού είναι μηδενική στο εν λόγω χρονικό διάστημα.

Μία άλλη είναι ότι εκτελεί μηδέν στροφές στο εν λόγω διάστημα.

Χριστάκος Παναγιώτης

κ καθηγητά καλησπέρα

Γράφετε : "Κατ' εμέ δεν έχει νόημα η περιστροφή σημείου."  Συμφωνώ

Στη συνέχεια  "Πάντα ένα σημείο κάνει μεταφορική κίνηση."  Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω (καίτοι το σχολικό βιβλίο με διαψεύδει)

Κατά την άποψη μου ένα υλικό σημείο εκτελεί ευθύγραμμη ή καμπυλόγραμμη κίνηση και ένα στερεό σώμα εκτελεί μεταφορική-στροφική ή σύνθετη. Στο σημείο αυτό θα συμφωνήσω με την τοποθέτησή σας σε μια άλλη συζήτηση όπου προκειμένου να γίνει η διάκριση ανάμεσα στους όρους rotation και revolution για τον δεύτερο χρησιμοποιείτε τον όρο περιφορά  

 

Χριστάκος Παναγιώτης

Νίκο δεν είχα δει το σχόλιό σου. Έξαχνα να βρω κάτι σχετικό του Κασσέτα αλλά δεν το βρήκα

Φέτος  μια ερώτηση ΣΛ (Α5.3) του ΟΕΦΕ  ήταν η εξης: "Ένα υλικό σημείο μη έχοντας διαστάσεις έχει τη δυνατότητα να εκτελεί μόνο μεταφορικές κινήσεις."  Οι μαθητές πρέπει να την χαρακτηρίσουν σωστή γιατί αναφέρεται στο σχολικό βιβλίο

Νίκος Ανδρεάδης
Editor
9 μήνες πριν

Παναγιώτη το θέμα δεν είναι μείζον όπως έγραψα προηγουμένως.
Απλά είναι μια ευκαιρία να μας γράψει ο κ. Αποστολάτος τη γνώμη του.

Γιάννη ο ορισμός με τις ταχύτητες είναι “μια χαρά”.
Άφησε έξω τις “στροφές” μέρες που είναι.

Επίσης είναι μια ευκαιρία να μας πει ο κ. Αποστολάτος αν για τον ορισμό της κίνησης
απαιτείται οπωσδήποτε χρονικό διάστημα.

Με απλά λόγια μπορούμε να ορίσουμε στιγμιαία κίνηση;

Τώρα θα μου πείτε ότι την επίπεδη κίνηση στερεού μπορούμε να την δούμε και ως στιγμιαία στροφική,
οπότε τι ρωτάς!!!

Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που έχουμε απορίες και θέλουμε βοήθεια.