Μόνο μεταφέρονται ή και στρέφονται τα δύο στερεά;

Το ακλόνητο ημισφαίριο του σχήματος έχει λεία επιφάνεια. Στη θέση Α του ημισφαιρίου αφήνουμε μια σφαίρα να κινηθεί. Στο σημείο Β αφήνουμε ένα στερεό σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, να κινηθεί επίσης, όπου στην αρχική θέση εφάπτεται του ημισφαιρίου το κέντρο της βάσης του.

Προφανώς στις δύο κινήσεις δεν εμφανίζονται τριβές.

  1. Η αρχική γωνιακή επιτάχυνση των δύο στερεών είναι ή όχι μηδενική;
  2. Για την κίνηση των δύο στερεών, μέχρι να εγκαταλείψουν το ημισφαίριο, ισχύει:

α) Και τα δύο στερεά θα εκτελέσουν μεταφορική κίνηση.

β) Και τα δύο στερεά θα περιστραφούν αποκτώντας κάποια γωνιακή ταχύτητα, την οποία θα διατηρήσουν μετά την εγκατάλειψη του ημισφαιρίου.

γ) Τίποτα από τα δυο.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

(Visited 3,556 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
88 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Ανδρέας Βαλαδάκης
10 μήνες πριν

Καλημέρα σε όλους!

Διονύση και Γιάννη νομίζω ότι με τις τελευταίες απαντήσεις σας διευκρινίστηκε ποσοτικά η ποιοτική έννοια "αλλαγή προσανατολισμού στερεού σώματος".

Νομίζω επίσης ότι τα ζητήματα αν η αρχική διεύθυνση του ευθύγραμμου τμήματος ορίζει κάποιο σύστημα αναφοράς καθώς και αν η ΑΒ είναι επιβατική ακτίνα είναι δευτερεύοντα.

Αρκεί που "η αλλαγή προσανατολισμού" συνδέθηκε ποσοτικά με τη μέτρηση κάποιου μεγέθους, μιας σαφώς ορισμένης γωνίας.