Ένα παιδί περπατά. Μετατόπιση και διάστημα.

Ένα παιδί, βρίσκεται ακίνητο σε σημείο Α ενός ευθύγραμμου δρόμου. Σε μια στιγμή αρχίζει να κινείται προς τα αριστερά και φτάνει στη θέση Β,  σε απόσταση 100m.Εκεί σταματά για λίγο και στη συνέχεια περπατά προς τα δεξιά φτάνοντας στη θέση Γ, σε απόσταση 180m, όπως δείχνεται και στο διπλανό σχήμα.

Το ερώτημα είναι ποια η συνολική μετατόπιση και πόσο το ολικό διάστημα που  διένυσε ο μαθητής.

i) Για να απαντήσουν τρεις μαθητές, πήραν έναν προσανατολισμένο άξονα x, με θετική κατεύθυνση προς τα δεξιά. Ο Αντώνης έβαλε το μηδέν του άξονα στο σημείο Α, ο Βασίλης τοποθέτησε την αρχή στο σημείο Β, ενώ ο Γιάννης στο σημείο Γ.

Ποιες οι απαντήσεις των τριών μαθητών;

ii) Τι θα άλλαζε στην απάντηση του Αντώνη, αν έπαιρνε τα θετικά του άξονα x προς τα αριστερά;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένα παιδί περπατά. Μετατόπιση και διάστημα.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ένα παιδί περπατά. Μετατόπιση και διάστημα.

(Visited 615 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια