εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πνευματική ιδιοκτησία.