Τεστ στην Δύναμη Coulomb – Ένταση ηλεκτρικού πεδίου

1.  Ένα σφαιρίδιο βάρους w = 0,03 N και φορτίου q = –2∙10–7 C, είναι δεμένο στο άκρο αβαρούς μονωτικού νήματος, το άλλο άκρου του οποίου είναι δεμένο σε ακλόνητο σημείο. Στην ίδια κατακόρυφο με το σφαιρίδιο και σε απόσταση r1 = 60 cm, τοποθετούμε φορτίο Q = 4∙10–6 C, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα 1. Αν το φορτίο Q το τοποθετήσουμε στην ίδια κατακόρυφο με το σφαιρίδιο αλλά από πάνω από αυτό σε απόσταση r2, (σχήμα 2) τότε η τάση του νήματος έχει το ίδιο μέτρο. Να βρείτε:

α. Το μέτρο της δύναμης F1 που ασκεί το Q στο q στην πρώτη περίπτωση

β. την τάση του νήματος

γ. την απόστασηr2 που τοποθετούμε το φορτίο Q από το q στην δεύτερη περίπτωση.

Θεωρούμε το νήμα μη ελαστικό και η τιμή της τάσης του είναι μικρότερη από το όριο θραύσης του.

Δίνεται η σταθερά k = 9∙109 Nm2/C2.

Η συνέχεια εδώ.

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια