Το διάγραμμα της δύναμης και η ορμή

Ένα σώμα μάζας m = 2kg κινείται σε οριζόντιο επίπεδο, με το οποίο εμφανίζει συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 0,1. Τη χρονική στιγμή t = 0, κατά την οποία το σώμα έχει ταχύτητα μέτρου υ0 = 10m/s, δέχεται οριζόντια δύναμη F ομόρροπη με την ταχύτητά του. Το διάγραμμα της τιμής της δύναμης F σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο παραπάνω σχήμα. Μετά τη στιγμή t = 5s η δύναμη καταργείται.

Α. να υπολογίσετε την τιμή της αρχικής ορμής του σώματος

Β. κάποιος ισχυρίζεται ότι η κίνηση του σώματος είναι αρχικά επιβραδυνόμενη. Να εξηγήσετε αν συμφωνείτε με τον ισχυρισμό αυτό.

Γ. να κατασκευάσετε το διάγραμμα της τιμής της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα σε συνάρτηση με το χρόνο

Δ. ένας φίλος σας ρωτάει: «ποιά είναι η τιμή του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος;». Τι θα του απαντούσατε;

Ε. να υπολογίσετε την τιμή του ρυθμού μεταβολής της ορμής του σώματος τη στιγμή t1 = 4s

Ζ. να υπολογίσετε την τιμή της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή t2 = 5s

Η. να υπολογίσετε την μέγιστη τιμή της ταχύτητας του σώματος

Θ. να υπολογίσετε τη στιγμή που μηδενίζεται η ταχύτητα του σώματος

Ως θετική θεωρείται η φορά της αρχικής ταχύτητας του σώματος.

Η λύση σε word

και σε pdf

(Visited 603 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
9 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Πολύ καλή Αποστόλη.

Διονύσης Μάργαρης
Διαχειριστής
8 μήνες πριν

Καλησπέρα Αποστόλη.

Πολύ καλή άσκηση με “στόχο” το ΘΩΟ!!!

Διόρθωσε τη φράση “«ποιά είναι η τιμή του ρυθμού μεταβολής του σώματος;».  Εννοείς της ορμής.

Και κάτι γενικότερο.

Βρίσκοντας την αρχική επιτάχυνση α>0, μας αρκεί για να χαρακτηρίσουμε την κίνηση επιταχυνόμενη;

Είναι πράγματι επιταχυνόμενη για λίγο, αλλά στη συνέχεια γίνεται επιβραδυνόμενη.

Γιατί να μην χωρίσουμε την κίνηση σε δύο, χαρακτηρίζοντας διαφορετικά κάθε τμήμα της;

Χριστόφορος Κατσιλέρος
Αρχισυντάκτης

Όμορφη άσκηση Αποστόλη.

Παντελεήμων Παπαδάκης
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα Αποστόλη

Ανέκαθεν μου άρεσαν οι μεταβλητές δυνάμεις σ’ αυτό το είδος ασκήσεων, οπότε

και τούτη με πλοκή ερωτημάτων πλούσια την θεωρώ …άριστη στο είδος της.

Καλό Σαββαροκύριακο

 

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Αποστόλη αν θυμάμαι καλά η ώθηση διδασκόταν μόνο στις Δέσμες.

Διετηρήθη στις πρώτες Κατευθύνσεις ( στη Β’ Λυκείου) και μετά πόθανε.