Πληροφορίες για μια κρούση από ένα διάγραμμα

Δύο σώματα Α και Β με μάζες m1=2kg και m2=3kg αντίστοιχα, ηρεμούν σε οριζόντιο επίπεδο με το οποίο εμφανίζουν τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης μ, απέχοντας μεταξύ τους απόσταση d1. Σε μια στιγμή t0=0 το σώμα Α, δέχεται ένα στιγμιαίο κτύπημα, αποκτώντας αρχική ταχύτητα υ0=7m/s, με κατεύθυνση προς το σώμα Β. Μετά από λίγο τα δυο σώματα συγκρούονται μετωπικά και στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητα του σώματος Β σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μ μεταξύ του επιπέδου και των δύο σωμάτων.
  2. Να υπολογιστεί η αρχική απόσταση d1 μεταξύ των δύο σωμάτων.
  3. Να βρεθεί η ταχύτητα του Α σώματος αμέσως μετά την κρούση.
  4. Η παραπάνω κρούση μεταξύ των σωμάτων, είναι ή όχι ελαστική;
  5. Να βρεθεί η τελική απόσταση d2 μεταξύ των δύο σωμάτων, όταν πάψουν να κινούνται.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πληροφορίες για μια κρούση από ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πληροφορίες για μια κρούση από ένα διάγραμμα

  Πληροφορίες για μια κρούση από ένα διάγραμμα

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
13 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια