Πώς θα βαθμολογηθούν τα παιδιά στην τηλεκπαίδευση

image

Εγκύκλιο με την οποία περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών, για το Α’ τετράμηνο, που παρακολουθούν διαδικτυακά μαθήματα εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με την  εγκύκλιο η αξιολόγηση  θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο Γυμνάσιο

Υπενθυμίζεται ότι στο Γυμνάσιο, για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας συνεκτιμώνται η συνολική συμμετοχή του/της στη μαθησιακή διαδικασία, από την οποία ο/η εκπαιδευτικός σχηματίζει εικόνα για τις γνώσεις, την κατανόηση εννοιών και φαινομένων, τις δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, τις επικοινωνιακές δεξιότητες, την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα κτλ., οι εργασίες που εκτελεί ο/η μαθητής/τρια στο πλαίσιο της καθημερινής μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο ή στο σπίτι, ατομικά ή ομαδικά, οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, οι διαθεματικές εργασίες, οι ωριαίες γραπτές δοκιμασίες και οι ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ).

Στο Γενικό Λύκειο

Στο Γενικό Λύκειο,  για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας κατά τετράμηνο ο/η διδάσκων/ουσα συνεκτιμά τη συμμετοχή του/της στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία, την επιμέλεια και το ενδιαφέρον του/της για το συγκεκριμένο μάθημα, την επίδοσή του/της στις γραπτές δοκιμασίες, τις εργασίες που εκτελεί στο σχολείο ή στο σπίτι. Αν λείπει κάποιο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός του τετραμήνου διαμορφώνεται ύστερα από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 103, παρ. 3 του Ν. 4610/2019.

Στο Επαγγελματικό Λύκειο

Στο Επαγγελματικό Λύκειο σύμφωνα με άρθρο 121, παρ.1 του προπεριγραφόμενου νόμου, για την αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας συνεκτιμώνται η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, η επιμέλεια και το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, οι εργασίες που εκπονούνται στο σπίτι ή στο σχολείο, η επίδοση στις ενδιάμεσες γραπτές, πρακτικές και προφορικές δοκιμασίες, οι προαιρετικές δημιουργικές εργασίες των μαθητών και ο φάκελος εκπαιδευτικών επιδόσεων και δραστηριοτήτων κάθε μαθητή όπου αυτός τηρείται, ενώ, αν λείπουν κάποια από τα προαναφερόμενα στοιχεία, ο προφορικός βαθμός τετραμήνου διαμορφώνεται από τη συνεκτίμηση των υπαρχόντων στοιχείων, όπως τούτο προβλέπεται στο άρθρο 121, παρ. 2 του Ν. 4610/2019.

Ηλεκτρονικές «εξετάσεις»

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κάθε πρόσφορο τρόπο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων και ηλεκτρονικής αποστολής των θεμάτων αξιολόγησης και των απαντήσεων των μαθητών/τριών, καθώς επίσης και:

  • Το εργαλείο «Ασκήσεις» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class, στο οποίο περιλαμβάνονται θέματα αυτόματης βαθμολόγησης, θέματα ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου) και θέματα συνδυασμού αυτόματης βαθμολόγησης και ανάπτυξης (ελεύθερου κειμένου).
  • Το εργαλείο «Εργασίες» από την ηλεκτρονική τάξη-e-class: υποβολή από τους/τις μαθητές/τριες αρχείων απαντήσεων με συγκεκριμένη προθεσμία και ώρα υποβολής κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
  • Το εργαλείο «e-me assignments» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία και ανάθεση εργασιών.
  • Το εργαλείο «e-portfolio» της πλατφόρμας e-me: Οργάνωση και προβολή της δουλειάς μαθητών/τριών.
  • Την εφαρμογή «e-me content» της πλατφόρμας e-me: Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων διαδραστικών μαθησιακών αντικειμένων.
  • Το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling) της πλατφόρμας webex.

πηγή

(Visited 502 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αποστόλης Παπάζογλου
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα Διονύση. Το ερώτημα θα έπρεπε μάλλον να είναι, πώς θα επιστρέψουν τα παιδιά στη φυσιολογική εκπαίδευση, δηλαδή στο σχολείο. Φαίνεται όμως ότι δρομολογούνται διαδικασίες προς την αντίθετη κατεύθυνση…

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Μεταφορά έκανε ο Διονύσης. Είπα και εγώ, μαθητήτριας και μαθητώντριων!

Θοδωρής Παπασγουρίδης

Χθες αναφέρθηκα στο θέμα των βαθμών σε διπλανή συζήτηση

Και πριν “ο αλέκτωρ λαλήσει τρεις” ήρθε η οδηγία

Αναμενόμενη αλλά παιδαγωγικά κατακριτέα

Εγώ λοιπόν περίμενα, να ανακοινώσει το υπουργείο:

“Είναι μια χρονιά διαφορετική από όλες τις προηγούμενες….
Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε κανονικότητα….
Το μείζων είναι τα παιδιά να στηριχθούν ψυχολογικά
και παράλληλα …να βοηθηθούν να αποκτήσουν όσο το δυνατόν
περισσότερες από τις απαραίτητες γνώσεις για τη συνέχεια
των σπουδών τους….
Γνωρίζοντας πως η αποτελεσματικότητα της τηλεκπαίδευσης
είναι σαφώς μικρότερη από την δια ζώσης διδασκαλία και
γνωρίζοντας πως η ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας οφείλει να επιβραδυνθεί
ώστε να μην εγκαταλειφθούν αβοήθητοι οι μη προνομιούχοι μαθητές,
αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα σπουδών και δίνουμε
σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για τα σημαντικά που πρέπει
οπωσδήποτε να διδαχθούν σε κάθε τάξη …..
Η εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια αλυσίδα….
Αν δεν υπάρχουν όλοι οι κρίκοι σωστά συνδεδεμένοι είναι
αδύνατον να φτάσουμε στο επιθυμητό….
Γι αυτό και κατ’ εξαίρεση για τη φετινή χρονιά, αντί βαθμολογίας
Α’ τετραμήνου, προτείνουμε να δοθεί ποιοτικός χαρακτηρισμός
της προσπάθειας του κάθε μαθητή και συμβουλευτική βελτίωσης
όπου χρειάζεται….”

Αυτό θα ήταν μια σωστή κατά τη γνώμη μου παιδαγωγική προσέγγιση….

Τελευταία διόρθωση4 μήνες πριν από Θοδωρής Παπασγουρίδης