Μια συνάντηση δύο οχημάτων

Σε ένα ευθύγραμμο δρόμο βρίσκεται ακίνητο ένα αυτοκίνητο Α στη θέση Ο, ενώ ένα δεύτερο αυτοκίνητο Β κινείται προς το Α με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ2=10m/s. Σε μια στιγμή που θεωρούμε ως t0=0, όπου τα δύο αυτοκίνητα απέχουν απόσταση D, το Α αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέτρου α1=0,5m/s2, οπότε αρχίζει να κινείται προς συνάντηση του Β. Τη στιγμή που τα δύο αυτοκίνητα διασταυρώνονται έχουν ίσες κατά μέτρο, ταχύτητες.

Θεωρώντας την αρχική θέση του Α αυτοκινήτου σαν αρχή ενός προσανατολισμένου άξονα x και την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική:

  1. Να βρείτε ποια χρονική στιγμή t1 συναντώνται τα δυο αυτοκίνητα.
  2. Να γίνουν, σε κοινούς άξονες, οι γραφικές παραστάσεις υ-t, των ταχυτήτων των δύο αυτοκινήτων σε συνάρτηση με το χρόνο και μέχρι τη στιγμή t2=t1+10s.
  3. Με την βοήθεια των παραπάνω γραφικών παραστάσεων να υπολογιστεί η αρχική απόσταση D τη στιγμή t0.
  4. Αφού γράψετε τις εξισώσεις κίνησης (x-t) για κάθε αυτοκίνητο, να υπολογιστεί η απόσταση μεταξύ τους την χρονική στιγμή t3=8s.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια συνάντηση  δύο οχημάτων
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια συνάντηση  δύο οχημάτων

(Visited 433 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια