Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση- Ελεύθερη πτώση

Για την ελεύθερη πτώση και τη μέτρηση του g έχουν δημοσιευτεί δεκάδες φύλλα εργασίας. Γι αυτό δεν ξέρω αν συνεισφέρω κάτι παραπάνω σ’ αυτό το θέμα. Η πρωτοτυπία ( αν υπάρχει ) έγκειται στα εξής:
1. Το φύλλο εργασίας έχει link με το πείραμα στο οποίο περιγράφεται η λειτουργία της πειραματικής συσκευής και τη φωτό από το ίδιο το πείραμα του βίντεο.
2. Η μεθοδολογία στο να αποδείξει ο μαθητής ότι η κίνηση είναι Ε.Ο.Ε. Είναι σημαντικό να κατανοήσει ο μαθητής, ότι από τη γραφική παράσταση της y=f(t) δεν είναι δυνατό να συμπεράνει κάποιος ότι η κίνηση είναι Ε.Ο.Ε αφού κάθε καμπύλη δεν είναι υποχρεωτικά δευτέρου βαθμού.
3. Με το πείραμα δεν μετριέται το g. Αντιθέτως δίνεται η τιμή του g και ζητάμε τον υπολογισμό της περιόδου του κινητήρα.
4. Τέλος θέτουμε ένα υψηλού επιπέδου πρόβλημα, το πώς μπορούν να μετρήσουν την περίοδο του κινητήρα με έναν διαφορετικό τρόπο. Μία λύση είναι να ηχογραφήσουν τον ήχο από τον κινητήρα και με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου όπως πχ το goldwave να μετρήσουν περίοδο και συχνότητα.

Το φύλλο εργασίας

(Visited 462 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια