Άσκηση Γ ‘(ιοντ. ισορ.) Μόνο για μαθητές! ( σχετικά εύκολη)

Από  μία  φιάλη  έσβησε  η  ετικέτα. Είναι  γνωστό  ότι  περιείχε   υδατικό   διάλυμα  ΔΥΟ  εκ  των:                   ΝΗ3 ,  CH3NH2 , (CH3)2NH, (CH3)3N,  σε  ίσες   συγκεντρώσεις  C= 0.1 M. Το  PH   βρέθηκε  ίσο  με  12.   Ποιo  ζεύγος  περιείχε  η  φιάλη?  OI  Kb  είναι  αντίστοιχα:  ( 2 ·  10¯5)  ,( 4.5· 10¯4) , ( 5.5·10-4) , ( 6·10-5)    Κw=10¯14 ( ΔΕΚΤΕΣ  ΟΙ   ΓΝΩΣΤΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ)

Παρατήρηση: Δεν  χρειάζεται  να   πάρουμε  περιπτώσεις.( χρονοβόρο)

(Visited 368 times, 3 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Παναγιώτου Αλέξανδρος

Θα περιέχει μεθυλαμίνη και αιθυλαμίνη; Κατέληξα σε μια σχέση όπου το άθροισμα των δυο Kb είναι ίσο με 10^-3 και από τους συνδυασμούς προέκυψε το παραπάνω συμπέρασμα.

Παναγιώτου Αλέξανδρος

Σωστά! Διμεθυλαμινη, το είδα βιαστικά