Κίνηση κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου

Ένα σώμα κινείται κατά μήκος ενός λείου κεκλιμένου επιπέδου και σε μια στιγμή που θεωρούμε ως tο=0, περνά από το σημείο Ο με ταχύτητα μέτρου υο. Το σώμα σταματά την άνοδό του στο επίπεδο τη στιγμή t1=2s, στο σημείο Α και στη συνέχεια κινείται ξανά προς τα κάτω, φτάνοντας τη στιγμή t2 ξανά στη θέση Ο. Αν για την κλίση του κεκλιμένου επιπέδου δίνεται ημθ=0,6 και συνθ=0,8, ενώ g=10m/s2, ζητούνται:

  1. Να αποδειχθεί ότι το σώμα, τόσο στην άνοδό του, όσο και στην κάθοδό του, κινείται με την ίδια σταθερή επιτάχυνση, την οποία και να υπολογίσετε.
  2. Η ταχύτητα υο του σώματος στο σημείο Ο.
  3. Η απόσταση (ΟΑ) που διανύει το σώμα κατά την προς τα άνω κίνησή του.
  4. Η χρονική στιγμή t2, καθώς και η ταχύτητα υ2, με την οποία το σώμα επιστρέφει στο σημείο Ο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Κίνηση κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Κίνηση κατά μήκος κεκλιμένου επιπέδου

(Visited 514 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Κώστας Παπαδάκης
7 μήνες πριν

Ωραίο θέμα στο κεκλιμένο επίπεδο,

θεωρώ πως το κεκλιμένο πρέπει να διδαχτεί

στους μαθητές της Α΄ λυκείου.

Γιώργος Έψιμος
7 μήνες πριν

Ωραίο θεματάκι.
Στο (δ) ερώτημα, μπορούμε να δεχτούμε και την απάντηση που βασίζεται στο (α), ότι δηλαδή τόσο στην άνοδό του, όσο και στην κάθοδό του, κινείται με την ίδια σταθερή επιτάχυνση. Το φαινόμενο εξελίσσεται συμμετρικά ως προς τη χρονική στιγμή t1=2s, άρα χρειάζεται ίδιο χρόνο για να ξαναπεράσει από την αρχική του θέση (άρα t2=2*t1=4s) και τότε θα έχει ταχύτητα ίδιου μέτρου και αντίθετης φοράς (u2=-12m/s)