Άσκηση ιοντικής ισορροπίας

Από   2   φιάλες  ενός  πλήρως  εξοπλισμένου   εργαστηρίου  χάθηκαν  οι  ετικέτες. Ο  χημικός  θυμάται  τα  κάτωθι :

  Η   μία  φιάλη  περιέχει   2   (άγνωστα)  ΑΣΘΕΝΗ   Μονοπρωτικά   οξέα,  σε  ίσες  συγκεντρώσεις   [ C]  έκαστο  και  με  σταθερές  Κ1=10^-4 ,  Κ2=4·10^-4 (25°C)

   Η  άλλη  φιάλη  περιέχει  ένα  άλλο ( άγνωστο)  ΑΣΘΕΝΕΣ  Μονοπρωτικό   οξύ,  σε  συγκέντρωση  [2C]    (25°)

O   χημικός  διαπιστώνει  ότι  τα  διαλύματα  των  2   φιαλών  έχουν το  ίδιο  PH.   Tι  άλλο  πρέπει  να  κάνει   για  να   εξακριβώσει  το  περιεχόμενο  κάθε  φιάλης?    ( ΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ)   Κw=10 ^-14  (25°C)

(Visited 842 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
9 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Θρασύβουλος Πολίτης
15 ημέρες πριν

Ωραία άσκηση Παναγιώτη.
Προτείνω ότι ο χημικός θα παρασκευάσει δύο διαλύματα.
Στο πρώτο Δ1, αναμειγνύει ίσους όγκους από την πρώτη φιάλη Α και διαλύματος NaOH συγκέντρωσης c.
Στο δεύτερο Δ2, αναμειγνύει ίσους όγκους από τη δεύτερη φιάλη Β και διαλύματος NaOH συγκέντρωσης c.
Μετρά το pH των δύο διαλυμάτων.
Όποιο έχει pH περίπου 3,6 προήλθε από τη φιάλη που περιείχε μόνο ένα ασθενές οξύ.
Το pH του άλλου διαλύματος θα είναι περίπου 3,7 .
 

Θρασύβουλος Πολίτης
13 ημέρες πριν

Καλησπέρα Παναγιώτη
Επεξηγώ τα παραπάνω στον σύνδεσμο εδώ.
Θα συμφωνήσω βέβαια με τον συνάδελφο Αγγελή Γιώργο ότι το εργαστήριο
θα πρέπει να έχει ένα πεχάμετρο πολύ υψηλής ακρίβειας για να μπορεί
να γίνει διάκριση διαλυμάτων που το pH τους διαφέρει κατά 0,1 περίπου.
Τουλάχιστον … για να είναι εφικτά τα όσα αναφέρω.

Αγγελής Γιώργος
14 ημέρες πριν

Δύσκολα γίνεται διάκριση με εξουδετέρωση ακόμη και με πεχάμετρο ακρίβειας λόγω σφάλματος αφού μετά την εκουδετέρωση το ΔpH είναι περίπου 0,1 με μεγαλύτερο το pH των ΝaA και NaB

Περπερής Άγγελος
12 ημέρες πριν

Ογκομέτρηση των δύο διαλυμάτων θα έδινε καμπύλη με 2 κατακόρυφα τμήματα στην περίπτωση του μίγματος οξέων, ίσως
οριακά διακριτών λόγω της μικρής διαφοράς διαφοράς των Κa τους.

Περπερής Άγγελος
10 ημέρες πριν

Καλησπέρα Παναγιώτη. Σκέφτηκα ότι η καμπύλη ογκομέτρησης του διαλύματος με το μίγμα οξέων θα είναι παρόμοια με την καμπύλη διπρωτικού ασθενούς οξεός, δηλαδή θα εμφανίζει 2 “οριζόντια” και 2 “κάθετα” τμήματα. Με προβληματίζει όμως το ότι τα δύο οξέα έχουν Κa που δεν διαφέρουν τόσο πολύ και ίσως το ένα ισοδύναμο σημείο δεν θα είναι τόσο ορατό.

comment image

Τελευταία διόρθωση10 ημέρες πριν από Διονύσης Μάργαρης