Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο

Ένα αρχικά άδειο κυλινδρικό δοχείο, τροφοδοτείται με νερό από σωλήνα διατομής Α1=10cm2 και στο διάγραμμα δίνεται η παροχή του σωλήνα τροφοδοσίας σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Ποια η μέγιστη ταχύτητα υ1 του νερού που εξέρχεται από το σωλήνα τροφοδοσίας και ποιος ο τελικός όγκος του νερού στο δοχείο;
  2. Ποια χρονική στιγμή έχει μπει στο δοχείο η μισή από την τελική ποσότητα νερού;
  3. Κοντά στον πυθμένα του δοχείου υπάρχει λεπτός σωλήνας διατομής Α2=4cm2, ο οποίος κλείνεται με τάπα. Μόλις σταματήσει η τροφοδοσία του δοχείου με νερό, ανοίγουμε την τάπα και πολύ σύντομα αποκαθίσταται μια σταθερή εκροή νερού με παροχή, ίση με την μέγιστη παροχή τροφοδοσίας.

α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα εκροής υ2 του νερού.

β) Να βρεθεί το εμβαδόν Α της βάσης του δοχείου, θεωρώντας ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εμβαδά των δύο σωλήνων, τροφοδοσίας και εξόδου.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Οι παροχές τροφοδοσίας και εκροής νερού από δοχείο

(Visited 517 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
7 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χριστόφορος Κατσιλέρος
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα Διονύση.
Εξαιρετική. Με δόση μαθηματικών στο 2ο ερώτημα, τόσο όσο. Να μπορεί να λυθεί και από τις σχολές υγείας.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Τόσο λιτή!!
Περνάει ωραία ιδέα (εμβαδόν) εύκολα.

Θοδωρής Παπασγουρίδης

Διονύση, περίμενα να γράψεις τη δίκλαδη συνάρτηση:

V=1/2 (ΔΠ/Δt) t^2 0<t<100s

V=200+Π(t-100) 100<t<200s

Νομίζω εδώ βρήκες το μέτρο ξανά, μετά τη στιγμιαία ισχύ της αντλίας που
γεμίζει το ντεπόζιτο…. που προσωπικά με βρίσκει αντίθετο ως το βαθμό δυσκολίας

Πρόδρομος Κορκίζογλου

Καλημέρα Διονύση. Βασική γνώση απαραίτητη για τους υποψηφίους, όπως πάντα στοχευμένη στο να διδάξει πράγματα απαραίτητα, μέσα στο πλαίσιο των προσδοκώμενων θεμάτων, την κάνει για κάθε διδάσκοντα, “εργαλείο ” προκειμένου να περάσει στη φαρέτρα γνώσεων ενός υποψηφίου, ό,τι χρειάζεται για να πετύχει το στόχο του!!!
Συγχαρητήρια.