Υδροστατική πίεση- Ισόθερμη μεταβολή αερίου- Μέγιστη οριζόντια απόσταση.

Στο κυλινδρικό δοχείο που βρίσκεται σε θάλαμο χωρίς αέρα, ισορροπεί έμβολο σε ύψος h=0,2m από τη βάση του. Στο δοχείο κάτω από το έμβολο υπάρχει αέρας (Σχήμα 1). Το ύψος του δοχείου είναι H=2h και το εμβαδόν της βάσης του είναι Α =100 cm2. Στις επαφές του εμβόλου με το δοχείο δεν υπάρχουν τριβές και δεν διαφεύγει αέρας. Ρίχνουμε αργά νερό στο δοχείο μέχρι να γεμίσει ( Σχήμα 2).  Δίνονται : μάζα εμβόλου m=3Kg , ρν = 103 Κg/m3 , g=10 m/s2.  Η μεταβολή
του αέρα να θεωρηθεί ισόθερμη…..

ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ- ΙΣ. ΜΕΤ.- Χmax

(Visited 399 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Καλησπέρα Γιάννη. Πολύ όμορφη και πρωτότυπη η άσκησή σου!!
Θα την έχω υπόψη για επανάληψη!
Ίσως κάποιοι συνάδελφοι να θεωρούν ότι είναι εκτός ύλης, γιατί έχει ισόθερμη μεταβολή αερίου. Όμως μπορεί κάποιος να κάνει χρήση της καταστατικής εξίσωσης των ιδανικών αερίων, που έτσι κι αλλιώς την ξέρουν και από τη χημεία.
Να είσαι καλά.