Χ.Ι. και απόδοση

Χ.Ι. και απόδοση, τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές.. Η απόδοση με απλά λόγια είναι πρακτικά η ποσότητα ενός προϊόντος που σου δίνει η ίδια αντίδραση προς την θεωρητική ποσότητα του ίδιου προϊόντος αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη, επομένως σχετίζεται με τις αρχικές ποσότητες αντιδρώντων που έχω βάλει στο δοχείο των οποίων οι μεταβολές πρέπει να διερευνώνται και να λαμβάνονται υπόψη για την ποσότητα που θα παίρναμε αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη, δηλαδή την θεωρητική ποσότητα. Η πρακτική είναι πάντα η συνολική και από τις δύο αντιδράσεις για αυτό έχουν και νόημα αυτές οι μεταβολές που γίνονται στη χημική ισορροπία που στην πρακτική τους εφαρμογή σε μια βιομηχανία ψάχνουν τρόπους αύξησης της απόδοσης. Αν για πχ έχουμε Α+2Β>0 και βάλουμε αρχικά 2μολ Α και 5μολ Β έστω στη ΧΙ έχουμε 1 μολ Α δηλ α=1/2= 0.5 αφού 2μολ Γ είναι η ποσότητα που θα παίρναμε με αυτές τις αρχικές ποσότητες αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη. Αν στη συνέχεια αυξήσουμε τη θερμοκρασία η ΧΙ μετατοπίζεται δεξιά και θα πάρουμε συνολικά 1+Χ μολ Γ που είναι και η πραγματική ποσότητα προς 2 μολ Γ, αφού τα θεωρητικά μένουν ίδια αφού δεν έχω πειράξει τα αντιδρωντα. Άρα η α=1+Χ/2, θα έχει σίγουρα αυξηθεί. Το ίδιο συμβαίνει για μεταβολή της πίεσης μεταβάλλονται τα πρακτικά 1-χ ή 1+Χ ανάλογα με τον αν μειώσουμε ή αυξήσουμε τον όγκο με Τ= σταθ ενώ τα θεωρητικά θα παραμένουν 2 μολ Γ. Αν όμως πειράξουμε τα αντιδρωντα πρέπει να ελέγχουμε αν αλλάζουν τα θεωρητικά . Και θα το κάνω ακραίο για να γίνει πιο κατανοητό. Πχ1 Στη ΧΙ1 προσθέτω 100μολ Α και 100 μολ Β άρα συνολικά και με τις αρχικές ποσότητες που είχα βάλει είναι σαν να έχω 102 μολ Α και 105 μολ Β , άρα αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη θα έπαιρνα 52.5 μολ Γ , Άρα εδώ α= 1+Χ/52.5 Το Χ το υπολογίζεις εύκολα από την Κc 1 που παραμένει σταθερή. Αν βάλεις παρονομαστή 2 θα βρεις απόδοση μεγαλύτερη του 1. Πχ2 Αφαιρώ 0.5 μολ Α ,τότε πρέπει να σκεφτώ για τα θεωρητικά ότι εχω 2-0.5=1.5 μολ Α με 5 μολ Β οπότε η μέγιστη ποσότητα Γ που θα έπαιρνα αν η αντίδραση ήταν μονόδρομη 1.5 μολ. Άρα εδώ α=1_ψ/1.5 (το πλην στον αριθμητή επειδή η αντίδραση μετατοπίστηκε αριστερά και αυτό είναι το πρακτικό προϊόν που παίρνω). Συνοψίζοντας, όταν μεταβάλλεται η πίεση ή η θερμοκρασία ως πρακτικά παίρνουμε την συνολική ποσότητα που έχει παραχθεί και από τις δύο αντιδράσεις ενώ ο παρονομαστής τα θεωρητικα παραμένουν ίδια. Όταν όμως μεταβάλλουμε την ποσότητα κάποιου αντιδρώντας θα πρέπει να ελέγχουμε και αν αλλάζουν τα θεωρητικά λαμβάνοντας υπόψη μου για την μονόδρομη αντίδραση τις αρχικές ποσότητες που μπήκαν στο δοχείο και ποια μεταβολή έγινε σε κάποια από αυτές. Και για να είναι πιο ολοκληρωμένο ένα 3πχ στην αρχική άσκηση, αν προσθέσω 2 μολ Β η ΧΙ θα μετατοπιστεί δεξιά και τα θεωρητικά τα υπολογίζω σαν να έχω βάλει τις αρχικές ποσότητες 2 μολ Α και 5+2=7 μολ Β οπότε θα αντιδρούσε πλήρως το Α και τα θεωρητικά μολ του Γ θα παρέμεναν 2μολ δηλ ίδια άρα α=1+ω/2.

(Visited 290 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια