Υπολογισμός ροπής

Η ομογενής ράβδος του σχήματος, μήκους 2m, ισορροπεί όπως στο σχήμα, ενώ στο άκρο της Β ασκείται δύναμη σταθερής διεύθυνσης (θ=30°) και μεταβλητής τιμής F=40-10t (S.Ι.). Στο σχήμα έχει σχεδιαστεί η δύναμη F την στιγμή t=0.

Να βρεθεί η ροπή της δύναμης F ως προς την άρθρωση στο άκρο Α:

i) την χρονική στιγμή t0=0

ii) τη στιγμή t1=5s.

Απάντηση:

Ο μοχλοβραχίονας της δύναμης F είναι d=ℓ∙ημθ=1m, οπότε για την ροπή της δύναμης ως προς το άκρο Α έχουμε:

τ=F∙d=(40-10t)∙d

    i) τη στιγμή t0, έχουμε:

τ0=F∙d=(40-10∙0)∙d=40Ν∙m

     ii) τη στιγμή t1 έχουμε:

τ1=F1∙d=(40-10∙5)∙1Νm=-10Ν∙m.

Τι λέτε συνάδελφοι, συμφωνείτε με την παραπάνω απάντηση;

(Visited 6,056 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
78 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Μανόλης Μαργαρίτης
2 μήνες πριν

Διονύση καλησπέρα , δεν είναι λάθος τα πρόσημα ;

Μανόλης Μαργαρίτης
2 μήνες πριν

Έχεις όμως ορίσει θετική φορά την αντιωρολογιακή

Αποστόλης Παπάζογλου
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα παιδιά.
Η φορά της F έχει αλλάξει την t1. Στην απάντηση τ1=F1∙d, το F1 πρέπει να μπει κατά μέτρο…

Αποστόλης Παπάζογλου
Αρχισυντάκτης

Θα έγραφα τ0= – F∙d, με F το μέτρο της δύναμης και τ1= + F1∙d, όπου F1 το μέτρο της δύναμης πάλι.

Γιώργος Κόμης
2 μήνες πριν

Καλησπέρα.
Την t=5s η ροπή της δύναμης τείνει να στρίψει τη ράβδο αριστερόστροφα. Υπάρχει περίπτωση αφού δεν γνωρίζω το w η ράβδος να μην ισορροπεί πια οριζόντια και το νήμα να έχει χαλαρώσει. Άρα τα δεδομένα είναι ελλιπή

Αποστόλης Παπάζογλου
Αρχισυντάκτης

Χρειάζεται εξωτερικό γινόμενο…