Η μεταβλητή δύναμη αναδεικνύει τις τριβές

Ένα σώμα μάζας m=4kg ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Σε μια  στιγμή ασκούμε πάνω του μια μεταβλητή οριζόντια δύναμη F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα. Με δεδομένο ότι μόλις αρχίσει να ολισθαίνει το σώμα, το μέτρο της δύναμης F σταθεροποιείται και ότι η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t1=20s είναι υ1=5m/s, ζητούνται:

  1. Ποια χρονική στιγμή tο αρχίζει η κίνηση του σώματος και πόση είναι η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής (η οριακή τριβή) η οποία ασκείται στο σώμα;
  2. Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου.
  3. Να γίνει η γραφική παράσταση της τριβής που ασκείται στο σώμα, σε συνάρτηση με το χρόνο (Τ=f(t)).
  4. Να υπολογιστεί το έργο της δύναμης F από t=0 έως t=t1=20s.

Δίνεται g=10m/s2

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η μεταβλητή δύναμη αναδεικνύει τις τριβές
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Η μεταβλητή δύναμη αναδεικνύει τις τριβές

 

(Visited 349 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αναστασίου Κωνσταντίνος

Πρέπει να αναφέρει ότι η οριακή στατική τριβή είναι ίση με την τριβή ολίσθησης.

Βαγγέλης Κουντούρης

πολύ καλή άσκηση, Διονύση
και αρκετά δύσκολη, διότι, κατά κανόνα, η τριβή δίδεται δεν ζητείται
(ίσως καλύτερα το τελευταίο σχήμα να ήταν “πάνω” στο πρώτο, με άλλο χρώμα, φαίνεται σαν κάπως να μείωσες την κλίμακα των δυνάμεων)