Μια βοήθεια στην Χημεία

3,600g δειγματός μονοπρωτικού οξεός ΗΑ απαιτούν 30,00ml διαλύματος NaOH 0,1000M για την ογκομετρηση .Η εκατοστιαία περιεκτικότητα δειγματος % κατα βαρός σε οξύ πόση θα είναι ;

Δίνεται ΜrHA=60

(Visited 614 times, 5 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
1 Σχόλιο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αιμιλία Ντίκου
9 ημέρες πριν

Αφού είναι μονοπρωτικό οξύ στο ισοδύναμο σημείο θα ισχύει nHA=nNaOH=0,1* 0,03=0,003mol
Άρα mHA=n*Mr= 0,003*60=0,18g
Και εφόσον στα 3,6 g δείγματος περιέχονται 0,18 g HA
Στα 100 g δείγματος θα περιέχονται 5g δηλαδή 5%w/w