Νομοσχέδιο: Αξιολόγηση και νέα προγράμματα σπουδών

Το νομοσχέδιο, που σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση παρουσίασε σήμερα επίσημα σε συνέντευξη τύπου η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Οι αλλαγές από τη νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αξιολόγηση εκπαιδευτικών που σε περίπτωση που είναι αρνητική δεν θα είναι τιμωρητική αλλά θα οδηγεί σε υποχρεωτική επιμόρφωση. Θα περιλαμβάνει επίσης εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης μαθητών, Οι κληρικοί θα έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου ή από Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε Αθήνα και Κρήτη. Επιπλέον, εισάγεται το πολλαπλό βιβλίο που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Το υπουργείο απαντά για το νομοσχέδιο:

1) Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ρυθμίσεις του Νομοσχεδίου για την Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών:
Ελευθερία – Αυτονομία σχολείου:

Ελεύθερη επιλογή βιβλίου στα σχολεία (πολλαπλό βιβλίο)
Περνάμε από τη μηχανιστική εκμάθηση στην κριτική ανάλυση και σκέψη
Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης
Απελευθερώνουμε τη δημιουργική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών μας
Ενισχύουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης (ενδοσχολικοί συντονιστές, μέντορες, υπεύθυνοι οργάνωσης και συντονισμού μαθητείας στα ΕΝΕΕΓΥΛ)
Επενδύουμε στους εκπαιδευτικούς μας και τους ενισχύουμε
Εγκρίσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών από το ίδιο το σχολείο
Εμπιστευόμαστε τους εκπαιδευτικούς μας – Αποκεντρώνουμε το σύστημα
Ελληνική PISA: Αποτίμηση αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος σε μαθητές Στ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου
Δημιουργούμε ένα νέο, ανεξάρτητο εργαλείο για την αποτύπωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διαρκή του αναβάθμιση

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και στελεχών:

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και έμφαση στην επιμόρφωση
Ενδυναμώνουμε τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό τη συνεχή τους βελτίωση
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των στελεχών εκπαίδευσης
Αξιολογούμε την ποιότητα της διοίκησης
Εκκλησιαστική Εκπαίδευση:
Κληρικοί Δημοσίου μόνο με πτυχίο από Σχολή Μαθητείας Κληρικών ή από ΑΕΙ
Αναβαθμίζουμε το επίπεδο εκπαίδευσης των κληρικών
Συνένωση των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών από 4 σε 2
Καλύτερες προοπτικές για τους νέους μας, εξορθολογισμός Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας.

2) Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου;

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου για τα παιδιά μας, που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον τους, και η απελευθέρωση του δυναμικού των εκπαιδευτικών μας, σε ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας.
Η πρότασή μας αποτελείται από 3 αλληλένδετους πυλώνες:

Την ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων.
Τη θέσπιση μηχανισμού αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών ως μηχανισμού βελτίωσης και ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών.
Την ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης ως κρίσιμων πυλώνων για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου.

Επιπλέον, εισάγουμε για πρώτη φορά ένα οργανωμένο σύστημα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του κλήρου, υπό την εποπτεία της Πολιτείας, και τη συνέχιση εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας.

α) Αυτονομία:


3) Γιατί ενισχύεται η αυτονομία των σχολικών μονάδων και πώς;

Γιατί: Στην καρδιά του εγχειρήματος της αυτονομίας είναι η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (2016), η ενίσχυση της αυτονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, καθώς και με υψηλότερες επιδόσεις μαθητών. Η Ελλάδα έχει το μικρότερο δείκτη αυτονομίας ανάμεσα σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, με πάνω από 80% των αποφάσεων να λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο (μέσος όρος ΟΟΣΑ: 35%).
Πώς: Στην πράξη, η αυτονομία των σχολικών μονάδων ενισχύεται σε τρεις άξονες:

Δείχνουμε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας, δίνοντας μεγαλύτερη ελευθερία στην οργάνωση της διδασκαλίας, μέσω π.χ. της εισαγωγής της ελεύθερης επιλογής βιβλίου από τους εκπαιδευτικούς, της μεγαλύτερης ευελιξίας στον τρόπο διεξαγωγής των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (ομαδική/ατομική εργασία, μέθοδοι ανεστραμμένης τάξης, αντί για ωριαίο διαγώνισμα), της δυνατότητας δημιουργίας ομίλων.
Ενισχύεται ο ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορεί να λάβει τις αποφάσεις εκείνες που θα καταστήσουν το σχολείο πιο αυτόνομο, αλλά και ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης.
Διαμορφώνεται ένα πλαίσιο αυξημένης διαφάνειας και λογοδοσίας, γιατί η ενισχυμένη αυτονομία απαιτεί και ένα πλαίσιο ελέγχων και ισορροπιών. Σε αυτό το πνεύμα, εισάγονται, μεταξύ άλλων, η «ελληνική PISA» και η υποχρέωση δημιουργίας και συντήρησης προσβάσιμης ιστοσελίδας σε κάθε σχολική μονάδα.

4) Τι είναι το πολλαπλό βιβλίο; Θα μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να διαλέγει οποιοδήποτε βιβλίο θέλει;

Το πολλαπλό βιβλίο δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέγουν το βιβλίο που θέλουν, ανάμεσα στα εγκεκριμένα βιβλία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Ταυτόχρονα, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση και στα υπόλοιπα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία σε ψηφιακή μορφή, καθώς και σε πλούσιο συμπληρωματικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Η ελεύθερη επιλογή βιβλίου και οι πολλαπλές πηγές σηματοδοτούν μια πραγματική αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, ξεφεύγοντας από το μοντέλο της αποστήθισης, ενισχύοντας την κριτική σκέψη των μαθητών και τη διαμόρφωση ανεξάρτητης γνώμης. Η Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν τη μειοψηφία των χωρών ΕΕ που διατηρούν το μονοπώλιο του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου.

5) Ποιες αλλαγές συντελούνται στις τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης και πού αποσκοπούν;

Προβλέπονται δύο σημαντικές τομές ως προς την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών:

Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί πλέον να επιλέξει τη μορφή της τετραμηνιαίας δοκιμασίας αξιολόγησης των μαθητών, π.χ. να αναθέσει κάποια συνθετική ή διαθεματική εργασία, μια ομαδική παρουσίαση ή να αξιοποιήσει τις μεθόδους της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom), όπου π.χ. ο ίδιος ο μαθητής καλείται να παρουσιάσει το μάθημα της ημέρας ή να εισηγείται τρόπους επίλυσης προβλημάτων. Δίνεται βήμα στη δημιουργική πρωτοβουλία του εκπαιδευτικού, το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε τάξης.

Αλλάζει και η φιλοσοφία της «εξεταστέας» ύλης. Το βιβλιοκεντρικό μοντέλο της απομνημόνευσης αντικαθίσταται από το γνωσιοκεντρικό μοντέλο του πολλαπλού βιβλίου. Το πολλαπλό βιβλίο στοχεύει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και στην ουσιαστική κατάκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

6) Πώς ενισχύεται η εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας στην οργάνωση της διδασκαλίας;

Ανάμεσα σε άλλους, με τους εξής τρόπους:

Ελεύθερη επιλογή βιβλίου
Αυτονομία ως προς τη μορφή των 4μηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης (π.χ. ατομική/ομαδική εργασία, flipped classroom, αντί για μόνη επιλογή το ωριαίο διαγώνισμα) & τέλος στην υπερρύθμιση λοιπών ενδιάμεσων δοκιμασιών (π.χ. στον αριθμό και διάρκεια λοιπών δοκιμασιών)
Αποκέντρωση της διαδικασίας διεξαγωγής εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων– σήμερα απαιτείται έγκριση Υπ. Παιδείας
Δυνατότητα διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομίλων (υπεύθυνοι εκπ/κών ομίλων)
Απλοποίηση διαδικασίας διενέργειας ερευνών και πρακτικής άσκησης εντός των σχολικών μονάδων

7) Τι σημαίνει στην πράξη η ενίσχυση του ρόλου του Διευθυντή και των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης;

Ο Διευθυντής αποκτά τις αρμοδιότητες εκείνες που του επιτρέπουν να υπηρετήσει το αυτόνομο σχολείο, ενώ πλέον καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής ζωής.
Συγκεκριμένα προβλέπεται:

Θέσπιση υποστηρικτικών οργάνων – distributed leadership model
Υποδιευθυντές (επιλογή μετά από εισήγηση Διευθυντή)
Ενδοσχολικοί Συντονιστές
Μέντορες
Υπεύθυνοι διασύνδεσης με τη μαθητεία στα ΕΝΕΕΓΥΛ
Διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων
Διευθυντής ως αξιολογητής των εκπαιδευτικών του – παρατηρήσεις μαθημάτων
Αρμοδιότητα για τη διοργάνωση παιδαγωγικών συναντήσεων
Αρμοδιότητα για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων εκτός σχολικού ωραρίου
Δυνατότητα εξασφάλισης επιπλέον πόρων μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων & την ευκολότερη αποδοχή δωρεών και χορηγιών
Αύξηση θητείας από 3ετή σε 4ετή και δυνατότητα επαναδιορισμού χωρίς όριο 2 θητειών

8) Σε τι στοχεύει η δυνατότητα αξιοποίησης σχολικών εγκαταστάσεων;

Μια από τις ελευθερίες που δίνονται στα σχολεία είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα αξιοποίησης των σχολικών εγκαταστάσεων μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, για τη διοργάνωση σχολικών εκδηλώσεων ή άλλων προγραμμάτων που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πλέον, προτείνεται την απόφαση διοργάνωσης να την λαμβάνει το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Σχολείου και του Δήμου.

Σε περίπτωση που κάποια σχολική εκδήλωση, όπως για παράδειγμα μια θεατρική παράσταση, αποφέρει έσοδα, προβλέπεται ότι τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη σχολική μονάδα που διοργάνωσε την εκδήλωση. Αυτό σαφώς και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο το ύψος της τακτικής επιχορήγησης των σχολικών μονάδων. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι τα σχολεία αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία στη δυνατότητά τους να διοργανώνουν εκδηλώσεις στον χώρο τους, και εφόσον το επιθυμούν, να ορίζουν και κάποιο εισιτήριο.

9) Ποιος είναι ο σκοπός των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο στην ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’ Γυμνασίου (ελληνική PISA);

Πρόκειται για ένα τεστ διάγνωσης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός της ελληνικής PISA είναι η εξαγωγή πορισμάτων σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών – όχι η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή. Τα αποτελέσματα, άλλωστε, θα είναι ανώνυμα, επομένως δεν συνεκτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Η διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος σημειώνει αυξητική τάση στις χώρες του ΟΟΣΑ – π.χ. στην Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.


10) Με ποιους τρόπους ενισχύεται η ενταξιακή εκπαίδευση;

Το νομοσχέδιο προάγει την ενταξιακή εκπαίδευση με 5 βασικούς τρόπους:

Δημιουργία 1.100 οργανικών θέσεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για πρώτη φορά στη γενική εκπαίδευση.
Μεγαλύτερη ευελιξία στη μορφή των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης: Συμβατή με τη διαφοροποιημένη διδακτική και διευκόλυνση προσαρμογής στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Παροχή προγραμμάτων πρώιμης εκπαιδευτικής παρέμβασης στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα στους γονείς να απευθυνθούν νωρίτερα – πριν από την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο – στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών των παιδιών τους. Στόχος να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι μαθητές θα έχουν την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να υιοθετηθούν εγκαίρως εξατομικευμένα μέτρα ενίσχυσης.
Δημιουργία ρόλου Υπεύθυνου Διασύνδεσης με τη Μαθητεία στα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.).
Προσβασιμότητα των ιστοσελίδων όλων των δημόσιων σχολικών μονάδων.

β) Αξιολόγηση

11) Τι μορφή θα έχει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;

Εισάγουμε την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, αξιολόγηση με καθαρά βελτιωτικό, μη τιμωρητικό χαρακτήρα, και έμφαση στην επιμόρφωση ως απαραίτητο μέτρο για τη θέσπιση ενός μηχανισμού ανατροφοδότησης και διασφάλισης της διαρκούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού και της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση του έργου είναι περιγραφική (4βαθμη κλίμακα: «εξαιρετικό», «πολύ καλό», «ικανοποιητικό», «μη ικανοποιητικό»), όχι ποσοτική, και αφορά τρία πεδία αξιολόγησης: (α) τη γενική και ειδική διδακτική, ανά 4ετία, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης/Ειδικότητας, (β) το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης, ανά 4ετία, από τον Διευθυντή, και (γ) την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια εκπαιδευτικού, ανά 2ετία, από κοινού από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης και τον Διευθυντή.


12) Γιατί χρειάζεται η αξιολόγηση εκπαιδευτικών;

α) Κανένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να βελτιωθεί εάν δεν αξιολογηθεί. Αξιολόγηση σημαίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, εντοπισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων του έργου των εκπαιδευτικών, και παροχή παιδαγωγικής υποστήριξης όπου αυτή απαιτείται.

β) Πρόσθετο κίνητρο για ακόμα μεγαλύτερη προσφορά και διαρκή βελτίωση: Μέσα από την αξιολόγηση θα αναδειχτούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και θα επιβραβευτεί το έργο τους. Η αξιολόγηση διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

γ) Η μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία σε επίπεδο σχολικής μονάδας απαιτεί ένα σύστημα ελέγχων και ισορροπιών – ένα μηχανισμό λογοδοσίας.

δ) Τι συμβαίνει στο εξωτερικό: Η αξιολόγηση (σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο) αποτελεί κοινή πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών, με βασικές εξαιρέσεις την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Ισλανδία.

13) Προβλέπονται πριμοδοτήσεις (bonus) ή/και κυρώσεις ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την υπηρεσιακή πορεία του εκπαιδευτικού;

Όχι. Όπως και στην πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών (90%), κύριος στόχος της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι η παροχή ανατροφοδότησης και η αυτοβελτίωση. Η παροχή επιπλέον κινήτρων (π.χ. bonus) και η επιβολή κυρώσεων δεν αποτελούν τον κανόνα στις χώρες της ΕΕ. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο, η θετική αξιολόγηση συνεκτιμάται κατά τη διαδικασία επιλογής σε θέση ευθύνης, ενώ η μη θετική αξιολόγηση οδηγεί σε υποχρεωτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Ευθύνη για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εξειδικευμένης επιμόρφωσης έχει ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης (παιδαγωγικό στέλεχος εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης).
γ) Δομές Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

14) Τι αλλάζει στις δομές εκπαίδευσης και με ποιο σκεπτικό;

Η μεταρρύθμιση των δομών εκπαίδευσης έχει ως κύρια στόχευση την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της παιδαγωγικής υποστήριξης που αυτοί λαμβάνουν. Για αυτόν τον σκοπό ιδρύονται θέσεις στελεχών με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή θέσεις Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης αυξάνονται στον αριθμό και υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να είναι πιο κοντά στις σχολικές μονάδες και να υποστηρίζουν έμπρακτα και σε καθημερινή βάση την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, ιδρύονται 1.100 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Κέντρα Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

15) Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής στελεχών;

Ως προς τα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αυξάνεται η απαιτούμενη προϋπηρεσία για την ανάληψη θέσεων ευθύνης και προστίθεται ως κεντρικό κριτήριο επιλογής το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφίου, κάτι το οποίο είχε απαλειφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στελεχών και εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιλογής σε θέση ευθύνης, αποτελεί να μην έχουν αξιολογηθεί ως ανεπαρκείς ή μη ικανοποιητικοί, αντιστοίχως, στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία τετραετία. Ως προς τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, προβλέπεται η δοκιμασία της μελέτης περίπτωσης.
δ) Εκκλησιαστική Εκπαίδευση


16) Με ποιον τρόπο αναβαθμίζεται η ποιότητα του κλήρου;

Το παρόν νομοσχέδιο επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να οργανώσει εξ ολοκλήρου και σε νέα βάση την δευτεροβάθμια, μεταδευτεροβάθμια και ανώτατη εκκλησιαστική εκπαίδευση, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας του κλήρου. Συγκεκριμένα, η δευτεροβάθμια εκκλησιαστική εκπαίδευση εντάσσεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπό την εποπτεία του κράτους, ενώ τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές των εκκλησιαστικών σχολείων θα επιλέγονται βάσει κριτηρίων, οδηγώντας στη συνολική αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, δημιουργούνται 3 Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ), μέσω της μετατροπής υφιστάμενων εκκλησιαστικών σχολείων, οι οποίες θα αποτελούν δομές μεταδευτεροβάθμιας εκκλησιαστικής εκπαίδευσης με διετές πρόγραμμα σπουδών. Στο εξής, απαραίτητη προϋπόθεση για να μισθοδοτηθεί ένας κληρικός από το δημόσιο θα είναι η κατοχή Διπλώματος ΣΜΥΚ ή πτυχίου Α.Ε.Ι., δίνοντας τέλος στο φαινόμενο μισθοδοσίας αποφοίτων δημοτικού, γυμνασίου ή λυκείου ως κληρικών.

17) Τι αλλάζει στο χάρτη της ανώτατης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης;

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του χάρτη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης συνενώνονται οι δυνάμεις των υφιστάμενων δομών ανώτατης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών μειώνεται από τέσσερις σε δύο, οι οποίες θα λειτουργούν στην Αθήνα και την Κρήτη, με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων σπουδών.

(Visited 1.450 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
21 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Ερώτηση 1

Ποιες χώρες της ΕΕ προχωρούν εν μέσω πανδημίας σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό τους σύστημα;

Ερώτηση 2

α) Πόσο καλή είναι η αξιολόγηση των καθηγητών και πόσο κακοί καθηγητές είναι όσοι την αρνούνται;
β) Μπορεί η απάντηση της συνδικαλιστικής ηγεσίας των καθηγητών να είναι η κάθετη άρνηση της αξιολόγησης;

Ερώτηση 3

α) τι νόημα είχε η «Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» αφού η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είχε λάβει τέλος και τα σχολεία ήταν πια ανοικτά;
β) για ποιο λόγο οι εκπαιδευτές των σεμιναρίων έδιναν βάση στην ασύγχρονη ( e-me και eClass) ενώ η πλατφόρμα που είχε χρησιμοποιήσει η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ήταν η σύγχρονη μορφή της (webex); 
γ) Για ποιο λόγο οι επιμορφωτές επέμειναν τόσο πολύ στην εκμάθηση της e-me ως πλατφόρμα ασύγχρονης ενώ σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (ειδικά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) είχαν προτιμήσει και εκπαιδευτεί στην eClass; 

Ερώτηση 4

Τι είναι η μέθοδος της «ανεστραμμένης τάξης» (flipped classroom) ;

Ερώτηση 5

Συνδέονται Τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» με την «ανεστραμμένη τάξη»;

Απάντηση στην Ερώτηση 1

Τρεις είναι οι χώρες στην ΕΕ, που προχωρούν αυτή την εποχή σε αλλαγές στο εκπαιδευτικό τους σύστημα: η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Ελλάδα
Στην Ουγγαρία, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν έχει προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση πολλών τομέων της εκπαίδευσης.
Στην Πολωνία, δημιουργήθηκε πρόσφατα το Collegium Intermarium, ένα Πανεπιστήμιο που έχει ως δηλωμένο στόχο, τη δημιουργία μιας συντηρητικής, χριστιανικής ελίτ.

comment image

Οι επόμενες απαντήσεις είναι από άρθρο του συναδέλφου Δημήτρη Τσιριγώτη

Απάντηση στην Ερώτηση 2

Ο πραγματικός στόχος της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση προτύπου εκπαιδευτικού που εξυπηρετεί τα σχέδια συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών. Ενός εκπαιδευτικού που είναι ατομιστής, άβουλος, γραφειοκράτης, συλλέκτης προσόντων, πειθήνιος και υποταγμένος. Που εφαρμόζει χωρίς καμία αμφισβήτηση όσα του ανατίθενται και που έχει σαν βασική αρχή να «κοιτάζει την δουλίτσα του» και να «σώζει το τομάρι του» ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές. Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία πως ο στόχος είναι να απολέσει ο εκπαιδευτικός κάθε κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό ρόλο και να μετατραπεί σε ένα στυγνό τεχνοκράτη αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για μία καλή αξιολόγηση.

Απάντηση στην Ερώτηση 3

Το τηλεμάθημα ήρθε για να μείνει, ακόμα και με ανοικτά σχολεία.

Απάντηση στην Ερώτηση 4

Κατά την «ανεστραμμένη τάξη» οι μαθητές μελετούν μόνοι τους στο σπίτι το καινούργιο μάθημα μέσα από υλικό που τους έχει προετοιμάσει και στείλει ο εκπαιδευτικός μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. (Εδώ κουμπώνει η εμμονή με την e-me πλατφόρμα η οποία είναι σαφώς πιο εύχρηστη και εύκολη στην ανταλλαγή υλικού). Το υλικό αυτό είναι κυρίως βίντεο έτοιμο π.χ από το youtube, e-books, audio books ή ακόμα και βίντεο που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμα και ολόκληρη ψηφιακή παρουσίαση του μαθήματος.

Οι υποστηρικτές της «ανεστραμμένης τάξης» θεωρούν πως το μεγάλο πλεονέκτημά της είναι πως οι μαθητές ελέγχουν μόνοι τους το ρυθμό του μαθήματος αφού μπορούν να πατήσουν pause στο βίντεο κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με τον εκπαιδευτικό στο ζωντανό μάθημα. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζεται πολύτιμος χρόνος παράδοσης του μαθήματος που μπορεί να αφιερωθεί σε άλλα κομμάτια του μαθήματος. Όμως η μέθοδος αυτή αντικαθιστά την γνώση με την πληροφορία και εξουδετερώνει τον παιδαγωγικό και γνωστικό ρόλο του εκπαιδευτικού αφήνοντάς του μόνο ρόλο του σερβιτόρου του υλικού του μαθήματος, του λύτη αποριών και του αξιολογητή των μαθητών.

Απάντηση στην Ερώτηση 5

Το σχολείο δεν χρειάζεται να βγάζει πολίτες με κριτική σκέψη, με βαθιά μόρφωση. Η αγορά εργασίας χρειάζεται εργαζόμενους- εργαλεία που θα έχουν αναπτυγμένες συγκεκριμένες δεξιότητες, ευπροσάρμοστους που θα μπορούν εύκολα να αναπροσαρμόζονται στις νέες κάθε φορά απαιτήσεις, που θα μπορούν να εκπαιδευτούν μόνοι τους στις νέες τους κάθε φορά εργασιακές προδιαγραφές μέσα από manual που θα τους στέλνει η εταιρία ή η επιχείρηση, χωρίς καμία ιδιαίτερη ειδίκευση άρα και χωρίς καμία ιδιαίτερη οικονομική απαίτηση. Και τι άλλο καλύτερο από την «ανεστραμμένη τάξη» για να έχει εμπεδώσει ο αυριανός εργαζόμενος τον μηχανισμό του «μαθαίνω μόνος μου και δεν έχω ανάγκη καμία εκπαίδευση»; Και τι άλλο καλύτερο από τα «εργαστήρια δεξιοτήτων» για να καλλιεργήσει τη νοοτροπία πως το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να είσαι χρήσιμος και ελκυστικός για τις επιχειρήσεις και πως η παιδεία και η μόρφωση είναι περιττή;

Γρηγόρης Μπουλούμπασης

Ενδιαφέρον άρθρο για προβληματισμό. Ένα παράδειγμα για την εξειδίκευση.
Το Webex είναι πρόγραμμα μιας ιδιωτικής εταιρίας και όλοι μάθαμε μόνο αυτό. Μοιάζει και με το άλλο το Zoom αλλά και πάλι πρόκειται για μια εξειδίκευση που σημαίνει ότι οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσει η ιδιωτική εταιρία μπορεί να σταματήσει την εκπαιδευτική διδασκαλία στη χώρα.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση αν είχε μόνο βελτιωτικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό γιατί έχει 4 διαβαθμίσεις , θα μπορούσε να λέει όποιος νομίζει ο ίδιος ή έστω ο <<αξιολογητής>> του ότι χρειάζεται βοήθεια θα κάνει επιμόρφωση.
Υ.Γ.
Θοδωρή νομίζω η συνεστίαση χωρίς Παπασγουρίδη εμφανίζει έλλειμμα.

Ανδρέας Ριζόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα Θοδωρή.
Δύσπιστο σε βλέπω με τις αντιστροφές… Δε θέλεις να εξελιχτείς. Θα χάσεις το τρένο της καινοτομίας…, το οποίο ξεκίνησε το 2012, αλλά πάει “τρένο” και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Όμως:

  • Οι ίδιοι οι εμπνευστές Bergmann and Sams (2012) σημείωσαν ότι η Flipped Learning μπορεί να είναι κατάλληλη για ορισμένα μαθήματα ή ενότητες, σε ορισμένες κατώτερες τάξεις του Δημοτικού και όχι για όλες τις τάξεις. Οι ντόπιοι υποστηρικτές φυσικά δεν το αναφέρουν κάπου…
  • Η άνιση πρόσβαση στην τεχνολογία, δεν είναι εμπόδιο στην εφαρμογή της ανεστραμμένης διδασκαλίας, αφού απαιτείται, κατάλληλος εξοπλισμός και γνώση της χρήσης του; Ή αρκεί ένα smartphone;

Οι εταιρείες με Υπολογιστές τρίβουν τα χέρια τους διαφημίζοντας πανάκριβα laptop και την ατάκα με το voucher 200€, (για τους έχοντες εισόδημα ως 6000€…)

Πριν βγει και επιβάλλει το Υπουργείο οποιοδήποτε μοντέλο θα έπρεπε πρώτα να κάνει έρευνα που να επικεντρώνεται στο ποιος ωφελείται, με ποιους τρόπους και σε ποια πλαίσια, από το μοντέλο Flipped Learning.

Αλλά το Υπουργείο έχει σταθμίσει άλλους παράγοντες…
α) Το μειωμένο κόστος είναι σημαντικό πλεονέκτημα. Η παραδοσιακή διδασκαλία κοστίζει περισσότερο αν σκεφτούμε την πρόσληψη προσωπικού αναλογικά με τον αριθμό των μαθητών, την συντήρηση των σχολικών κτιρίων(ρεύμα, νερό, πετρέλαιο), τα εποπτικά μέσα και το διδακτικό υλικό.
β) Τα κενά σε εκπαιδευτικούς, που κάθε χρόνο υπάρχουν με το ξεκίνημα της χρονιάς, καλύπτονται άμεσα με το μοντέλο της ανεστραμμένης διδασκαλίας χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτικού…

Δεν απορρίπτουμε κάθετα τίποτα. Αυτό θα τους έδινε ένα ακόμα πλεονέκτημα εναντίον μας. Αλλά είμαστε λίγο καχύποπτοι για τα κίνητρα νομοσχεδίων που ψηφίζονται μέσα στον Ιούλιο ή εν μέσω Πανδημίας…
Ας μας επιμορφώσουν, εξοπλίσουν τεχνολογικά, εφαρμόσουν πιλοτικά, δημοσιεύσουν έγκυρες έρευνες για την επιτυχία του μοντέλου (στην Ελλάδα…) και αν πειστούμε ότι είναι προς όφελος των μαθητών μας, να το κάνουμε.

Να κάνω και μια ερώτηση.
Τα Φροντιστήρια θα εφαρμόσουν το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης;

Χριστόφορος Κατσιλέρος
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα Ανδρέα. Ίσως φροντιστήρια με μεγάλη πελατεία και προσωπικό 25-30 καθηγητές , αν συμφέρει επιχειρηματικά ναι. Εγώ , μόνος μου είμαι. Το κανονικό μου είναι και ανεστραμμένο. Έχω διπλή συμμετρία.

Ανδρέας Ριζόπουλος
Αρχισυντάκτης

Γεια σου Χριστόφορε. Ας φανταστούμε τι θα συμβεί αν δεν παραδίδεις live τη θεωρία, αλλά αναρτάς ολιγόλεπτο (για να μην κουραστούν τα παιδιά…) βιντεάκι για το επόμενο μάθημα, που θα βλέπουν μόνοι τους οι μαθητές και θα το παρουσιάζει ένας από αυτούς στο μάθημα, όχι απαραίτητα ο πιο καλός… Εσύ για να το διδάξεις έχεις φάει πολλά καρβέλια και έχεις και αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς μαθητής δε μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και τον χαμένο χρόνο ποιος τον πληρώνει; Αστεία πράγματα.
Όταν θέλουμε εμείς του δημοσίου να πούμε ότι ένας καθηγητής κάνει καλό μάθημα στο σχολείο, λέμε συχνά “κάνει φροντιστηριακό μάθημα”. Γιατί άραγε;

Αντώνης Χρονάκης
Αρχισυντάκτης
1 έτος πριν

Αυτή η συζήτηση κρατάει δεκαετίες πια…..
Υπάρχουν 2 «στρατόπεδα» τα οποία βομβαρδίζουν με ύβρεις τους «άλλους»….
1ο στρατόπεδο
 Η εφαρμογής της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού που είναι ατομιστής, άβουλος, γραφειοκράτης, συλλέκτης προσόντων, πειθήνιος και υποταγμένος και «κοιτάζει την δουλίτσα του» και «σώζει το τομάρι του» ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές.
2ο στρατόπεδο
Θέλουμε να μας αναφέρετε σε ποιο επάγγελμα δεν υπάρχει αξιολόγηση. Επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί είστε τεμπέληδες και ανεπαρκείς αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποτελείτε το μοναδικό επάγγελμα σε όλο τον κόσμο που δεν αξιολογείται το αποτέλεσμα της δουλειάς του;  Επειδή έχετε χαμηλά προσόντα φοβάστε την αξιολόγηση καθώς  υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι (νέοι, άνεργοι, στην ιδιωτική εκπαίδευση) με πολύ ανώτερα προσόντα από τα δικά σας για μη φανεί η ακαταλληλότητά σας.
Η δική μου οπτική
Αλήθεια δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι μεγαλύτερος και πιο απαράδεκτος υβριστής. Προσωπικά ακούω όλα τα «επιχειρήματα» αλλά δεν μπορώ ακόμη να έχω μια ξεκάθαρη θέση. Αντιλαμβάνομαι τόσο την αναγκαιότητα της αξιολόγησης αλλά και τους φόβους από την εφαρμογή της στο παρελθόν (μακρινό και πρόσφατο). Αν όμως επιθυμούμε τη βελτίωση της διδακτικής μας διαδικασίας θα πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να βομβαρδίζουμε με ύβρεις ο ένας το στρατόπεδο του άλλου και θα πρέπει να συζητήσουμε νηφάλια και με επιχειρήματα.   

Ανδρέας Ριζόπουλος
Αρχισυντάκτης
Απάντηση σε  Αντώνης Χρονάκης

Καλησπέρα Αντώνη.
Νομίζω ότι πολύ νηφάλια συζητάμε.
Η μέθοδος του διαίρει και βασίλευε είναι καλά δοκιμασμένη από την εκάστοτε εξουσία και μάλιστα όσο μεγαλύτερος ο αριθμός των στρατοπέδων τόσο μικρότερη η αντίσταση. Δε νομίζω να πιστεύεις ότι όσοι γράφουμε εδώ στο Υλικό, “φοβόμαστε” την αξιολόγηση…
Στο σχολείο μου, 12ο ΓΕΛ Πάτρας, έχουμε 30-άρια τμήματα, σε αίθουσες, που τις δημιουργήσαμε μόνοι μας, φέρνοντας μαραγκό, καταργώντας την αίθουσα εκδηλώσεων και χωρίζοντάς την σε δύο μικρές αίθουσες.
Το εργαστήριο Πληροφορικής έχει 10 υπολογιστές με Pentium επεξεργαστές και Windows XP…
Στο εργαστήριο Φυσικής (Pentium 4 φυσικά και εδώ), το πάτωμα έχει γεμίσει λακκούβες, με αποτέλεσμα να αναπνέουμε όλοι σκόνη κάθε φορά, που μπαίνουμε…εδώ και 3 χρόνια και δεν ενδιαφέρεται κανείς…
Το αλεξικέραυνο κλάπηκε από τους τσιγγάνους και η επίσημη τοποθέτηση του Δήμου είναι “Δεν έχει ανάγκη, είστε κοντά στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο και αν θα πέσει εκεί θα πέσει ο κεραυνός…”
Αυτά τα γράφω γιατί πιστεύω ότι πρώτα ξεκινάει το κράτος να οργανώσει τις υποδομές και το περιβάλλον εργασίας και μετά να μιλάει για αξιολόγηση σχολικής μονάδας. Ξέρουν πολύ καλά να χειροκροτούν για την αυτοθυσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία που έπεσαν στο σεισμό(ας θυμηθούμε το 83 ετών Δημοτικό Δαμασίου), γιατί ποτέ δεν έδωσαν δεκάρα τσακιστή για να τα συντηρήσουν.

Επίσης δεν αντιλαμβάνομαι τον ορισμό του τεμπέλης και ανεπαρκής, όπως επίσης και τα “ανώτερα” προσόντα ενός νέου και ορεξάτου συναδέλφου.
Ξέρει καλό πάουερ πόιντ, παίζει στα δάχτυλα το γουέμπεξ και οργανώνει ομαδοσυνεργατικά μαθήματα;
Κάνουν και στα Φροντιστήρια ομαδοσυνεργατικά μαθήματα;
Ο Βαγγέλης Κουντούρης – με την άδειά σου δάσκαλε – που δεν πολυσυμπαθεί αυτά τα διαόλια, όπως τα λέει, θα ήταν ανεπαρκής δάσκαλος;

Αντώνης Χρονάκης
Αρχισυντάκτης
1 έτος πριν

Καλησπέρα Ανδρέα.
Πως συζητάμε νηφάλια όταν διαβάζω τις παρακάτω φράσεις;

«Ενός εκπαιδευτικού που είναι ατομιστής, άβουλος, γραφειοκράτης, συλλέκτης προσόντων, πειθήνιος και υποταγμένος. Που εφαρμόζει χωρίς καμία αμφισβήτηση όσα του ανατίθενται και που έχει σαν βασική αρχή να «κοιτάζει την δουλίτσα του» και να «σώζει το τομάρι του» ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές».

Περίεργη αυτή η αντίληψη ότι η συζήτηση είναι νηφάλια!
Όσο για τους ορισμούς που δεν αντιλαμβάνεσαι δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθώς δεν είναι δικά μου επιχειρήματα αυτά που αναφέρει το κάθε «στρατόπεδο».
Μου είναι αδύνατο να συζητήσω με ανθρώπους που αποκαλεί ο ένας τον άλλο ατομιστή, άβουλο, υποταγμένο, ότι θέλει να σώσει μόνο το τομάρι του όπως και με αυτούς που λένε ότι οι άλλοι είναι κοπρίτες, τεμπέληδες και αμόρφωτοι.
Μου είναι απεχθείς αυτοί οι άνθρωποι καθώς και τα «στρατόπεδά» τους!

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης
Απάντηση σε  Αντώνης Χρονάκης

Χωρίς ύβρεις Αντώνη. Δεκτόν.
Παραθέτω παλαιότερο σχόλιό μου από σχετική συζήτηση με μικρότατη διασκευή.
Τότε ήθελα λίγο για να αποστρατευτώ, τώρα έχω αποστρατευθεί:

Η θέση μου δεν είναι “προσωπικού οφέλους”. Η αξιολόγηση δεν τρομάζει έναν συνταξιούχο.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρει το θέμα.
Θυμάστε χωροφυλάκους σε χωριά τα παλιά χρόνια; Ο φόβος των χωριανών προς τη εξουσία τους έτρεφε. Αισθάνονταν ότι κάτι είναι.
Πολλά άτομα (αξιολογητές λ.χ.) θα αισθανθούν ότι είναι κάτι παραπάνω απ’ ότι σήμερα. Ξεχάστε το σημερινό ευγενικό τους ύφος. Αύριο θα εξαρτάσθε από αυτούς.
Είμαι από τους περίεργους που συχνάζουν σε ημερίδες, μαζώξεις και τα σχετικά. Συνήθως είμαστε τρεις κι ο κούκος. Όμως είχε διαδοθεί ότι επέρχεται αξιολόγηση. Οι σύμβουλοι είχαν αυστηρότερο ύφος από το περσινό τους. Μας καλούν στο Γιάννης Ρίτσος του Αιγάλεω. Από τρεις κι ο κούκος γίναμε “Η κάθοδος των μυρίων”. Όχι η άδεια αίθουσα που ήξερα, ούτε καρέκλα δεν βρήκα.
Φοβισμένοι συνάδελφοι μόνο που δεν είχαν βγάλει πανό:
-Εδώ είμαι Κύριε σύμβουλε!
(Με κάπα κεφαλαίο).
Θλίψη και απογοήτευση. 
Έστι όμως δίκης οφθαλμός. Εμφανίζεται η Αγγελική και ……. Ήταν να πάρεις πατατάκια και να απολαύσεις το σόου.
Συντομότατα έγινε κατανοητό ότι δεν θα επέλθει κάποια αξιολόγηση. Ξανάδειασαν οι αίθουσες. Πάλι οι γνωστοί τρεις με τον κούκο τους.

Αντώνης Χρονάκης
Αρχισυντάκτης
1 έτος πριν

Καλησπέρα Γιάννη.
Λες οι δικοί σου φόβοι να μην είναι και δικοί μου;
Θυμάμαι ότι στις επιμορφώσεις μας μια εποχή δεν χωρούσε ο κόσμος να κάτσει στην αίθουσα. Επίσης θυμάμαι να είμαστε και ελάχιστοι συνάδελφοι μετά από κάποιο καιρό. Εσένα σε θυμάμαι να είσαι σταθερός εκεί …. αριστερά προς το παράθυρο.
Δεν έχω Γιάννη καμία αμφιβολία για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
Έχω όμως αρκετές αμφιβολίες Γιάννη για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση στη χώρα μας.
Έχω δει πολλά αξιοπερίεργα πράγματα που αφορούν την αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια διακυβέρνησης των «συντηρητικών» όσο και των «προοδευτικών».  

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

‘Εκανα τη δουλειά αυτήν 34 χρόνια (στο Δημόσιο σχολείο).
Η δουλειά θέλει ηρεμία και αξιοπρέπεια. Η αξιολόγηση χτυπάει και τα δύο παραπάνω. Έχω γράψει τις αλγεινές μου εντυπώσεις όταν επηρμένη επιθεωρήτρια φέρθηκε σκαιότατα στην φιλόλογό μας, όταν ήμουν μαθητής της Γ’ Γυμνασίου.
Έχω γράψει και “αποτελέσματα αξιοκρατίας” παλαιότερων εποχών όταν ο ένας ικανός έμεινε στάσιμος, ο άλλος βρέθηκε στην παραμεθόριο και ο “συνεργάτης των Αρχών” πήρε κεντρικό Λύκειο της Θεσσαλονίκης.

Αρης Αλεβίζος
Αρχισυντάκτης
1 έτος πριν

Τοποθέτηση αναγκαστικά αποσπασματική (αλλά πειραματική) εξαιτίας του εύρους και της σημασίας του θέματος.

● Μια απορία.

Οι γενικοί χαρακτηρισμοί για τους εκπαιδευτικούς: Μη ικανοποιητικός,  ικανοποιητικός, πολύ καλός  εξαιρετικός.

Από αυτούς οι δύο πρώτοι μένουν στο σχολείο και στην τάξη (πιθανόν με κάποια επιμόρφωση)  οι άλλοι δύο ελπίζουν σε κάποια θέση στελέχους. Επειδή όμως οι θέσεις θα είναι πάντα λιγότερες των υποψηφίων θα μείνουν πολλοί από αυτούς  στην τάξη απογοητευμένοι και με σπασμένα  φτερά παρόλα που προσπάθησαν τόσο –γνωστότατο συναίσθημα ανθρώπων που τους άφησες να ελπίζουν και δεν επαληθεύτηκαν οι ελπίδες τους-.  

Δηλαδή βελτιώνουμε το σχολείο αφήνοντας στις τάξεις μη ικανοποιητικούς,  ικανοποιητικούς, και πικραμένους και με την αίσθηση της ματαίωσης πολύ καλούς  και εξαιρετικούς;

● Quiz. (Ειδικά για συναδέλφους με πάρα πολλά χρόνια στο κουρμπέτι)

Μετρείστε μόνος του ο καθένας από τα κάθε είδος και βαθμού στελέχη που ήρθατε σε επαφή αυτά τα χρόνια.  Πόσα είναι αυτά που θα λέγατε με την καρδιά σας, ΑΞΙΟΣ.

● Διαπίστωση.

Ένστολοι και Δικαστικοί είναι δυο σώματα όπου όλοι κρίνονται-αξιολογούνται κάθε χρόνο, υποχρεωτικά.

Ας θυμηθούμε τι συμβαίνει κάθε φορά όταν είναι να κριθούν ανώτατοι αξιωματικοί (αρχηγοί, αντιστράτηγοι κλπ) ή ανώτατοι δικαστικοί (πρόεδροι, εισαγγελείς ανωτάτων δικαστηρίων κλπ ) Όλοι θυμόμαστε ακόμη και ονόματα.!!!!!!

ΚΑΙ ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα παιδιά.
Αντώνη διαβάζω:
Ο πραγματικός στόχος της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση προτύπου εκπαιδευτικού που εξυπηρετεί τα σχέδια συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών. Ενός εκπαιδευτικού που είναι…….

Αυτά δεν είναι χαρακτηρισμοί που απευθύνονται σε όσους τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης, ώστε να έχουμε ένα επιθετικό κείμενο. Δεν είναι υβριστικό σχόλιο προς κάποια πρόσωπα.
Είναι εκτίμηση, ή πρόβλέψη ότι θα προκύψουν τέτοιοι συνάδελφοι. Είναι θέση που λέει ότι υπάρχει πρόθεση δημιουργίας τέτοιων συναδέλφων και τέτοιου κλίματος.
Εκτίμηση (σωστή κατ’ άλλους, λανθασμένη κατ’ άλλους) και όχι επίθεση προς πρόσωπα που έχουν άλλη θέση.

Θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε σχόλιο προς έναν υπέρμαχο της αξιολόγησης που έλεγε περίπου:

Είσαι ατομιστής, άβουλος, γραφειοκράτης, συλλέκτης προσόντων, πειθήνιος και υποταγμένος και «κοιτάζει την δουλίτσα του» και «σώζει το τομάρι του» ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές.

Τότε θα είχαμε μια κακόπιστη συζήτηση με ύβρεις.

Με πιο απλά λόγια, ποιος θα έκανε την παραμικρή επίθεση σ’ εσένα που πιστεύεις ότι υπάρχει αναγκαιότητα αξιολόγησης;
Ποιος θα σου απηύθυνε οιονδήποτε από τους χαρακτηρισμούς του κειμένου;
Πόσα χρόνια σε γνωρίζω;

Ανδρέας Ριζόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα συνάδελφοι. Γνωρίζω – και φαντάζομαι όλοι μας, θα έχουμε ανάλογα παραδείγματα – φιλόλογο, που ξέρει άριστη Γραμματική και Συντακτικό, μπορεί να μεταφράσει οποιοδήποτε αρχαίο κείμενο, όταν διαβάζει ένα ποίημα σε κάνει να ανατριχιάζεις, έχει την ικανότητα να οδηγεί σε ωραία μονοπάτια τη σκέψη στο μάθημα της Έκθεσης. Δε χρησιμοποιεί όμως πάουερ πόιντ, δυσκολεύεται στο η-κλασ και στο γουέμπεξ, δεν έχει τρέξει να μαζέψει χαρτιά σεμιναρίων για αντεστραμμένες τάξεις.
Προφανώς θα κριθεί μη ικανοποιητική ή το πολύ ικανοποιητική, αφού θα θεωρηθεί ξεπερασμένη. Η νέα τάξη χρειάζεται “φρέσκιες” ιδέες, με προκατασκευασμένα ή κλεμμένα βίντεο και δεν έχει ανάγκη τη φυσική της παρουσία.
Για όλους αυτούς, που πιστεύουν στην έννοια του πραγματικού δάσκαλου και δε θέλουμε να γίνει είδος προς εξαφάνιση, προσωπικά θα κάνω ό,τι μπορώ για να πολεμήσω το συγκεκριμένο τύπο αξιολόγησης.
Να προτείνω έναν άλλο τρόπο; Εύκολος, ανέξοδος, αποδοτικός;
Τον έχω ήδη εφαρμόσει και μου δίνει ό,τι ακριβώς χρειάζομαι για βελτίωση.
Στην προσωπική μου ιστοσελίδα-blog έχω χώρο, όπου μπορούν να μπαίνουν με έναν κωδικό, οι μαθητές μου της Γ΄τάξης, που με είχαν 3 χρόνια και ανώνυμα αν θέλουν να γράφουν τη γνώμη τους για μένα, το μάθημα κ.λ.π.

Υπάρχει καλύτερος αξιολογητής από τους μαθητές μας;

Τελευταία διόρθωση1 έτος πριν από Ανδρέας Ριζόπουλος
Αβραμίδης Ανέστης
1 έτος πριν

Καλημέρα Ανδρέα, να μου επιτρέψεις να συμπληρώσω σχετικά με το παράδειγμα της φιλολόγου που αναφέρεις. Ακόμα κι αν είχε τις δεξιότητες που λείπουν (webex, κλπ), πιθανόν πάλι να κινδύνευε να αξιολογηθεί λιγότερο από μια αντίστοιχη/ο φιλόλογο που έχει πραγματοποιήσει αρκετές “εκπαιδευτικές επισκέψεις” – καφεδάκι με τα παιδιά σε διάφορα μουσεία στην πόλη ή έχει βάλει “ομαδοσυνεργατικές εργασίες-copy past από το διαδίκτυο” ή άλλα τέτοια “φρου φρου κι αρώματα”
Για να μην παρεξηγηθώ δεν είμαι εναντίον εκπαιδευτικών επισκέψεων και ομαδοσυνεργατικών, αρκεί αυτές να είναι ουσιαστικές. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί πολύ προετομασία…

Τελευταία διόρθωση1 έτος πριν από Αβραμίδης Ανέστης
Ανδρέας Ριζόπουλος
Αρχισυντάκτης
Απάντηση σε  Αβραμίδης Ανέστης

Καλησπέρα Ανέστη. Σε ευχαριστώ για την κατάθεση της άποψής σου. Ας μην ξεχνάμε τι έγινε στην προηγούμενη προσπάθεια του παρόντος κόμματος για αξιολόγηση – που οδήγησε στην απόλυση συναδέλφων από τα ΕΠΑΛ – η επαναφορά διατάξεων, που θα έκαναν τους καθηγητές πιο πειθήνια όντα, το τρέξιμο για να φουσκώσει ο φάκελος με μάζεμα χαρτιών, από σεμινάρια και φωτογραφίες εκδηλώσεων πάσης φύσεως…

Θοδωρής Παπασγουρίδης

Καλημέρα σε όλους, χαίρομαι που το αρχικό σχόλιο μας ξύπνησε
από την καλοκαιρινή ραστώνη και το εφησυχασμό…

Κατά τη γνώμη μου και ελπίζω να μην θεωρηθεί “υβριστική” προς την “Αριστεία”,
οι στόχοι της “αξιολόγησης” αποβλέπουν αλλού από την αναβάθμιση της ποιότητας
της παρεχόμενης εκπαίδευσης….
Σε μια χρονιά που τα σχολεία υπολειτούργησαν λόγω των γνωστών συνθηκών
και σε μια χρονιά που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, είναι τουλάχιστον ανακόλουθο
να ζητάμε την έναρξη της αξιολόγησης
Όταν δεν ανακοινώνεται τίποτα ουσιαστικό για τμήματα με λιγότερους μαθητές
δεν μπορούν να με πείσουν πως ενδιαφέρονται για τη λειτουργία του σχολείου…
Εκτός και αν περιμένουν να εμβολιαστούν τα παιδιά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο
γιατί για το λύκειο έχουμε καταλάβει πού πηγαίνει το πράγμα….
Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο από όσα έγραψαν ο Ανδρέας, ο Γιάννης,
ο Γρηγόρης, ο Άρης και ο Ανέστης…
Οφείλω όμως να απαντήσω στον Αντώνη

Αντώνη, αν διάβασες την ερώτηση 2, θα είδες να γράφω:

β) Μπορεί η απάντηση της συνδικαλιστικής ηγεσίας των καθηγητών να είναι η κάθετη άρνηση της αξιολόγησης;

Εδώ λοιπόν μπορούμε αν θέλεις να γράψουμε τη γνώμη μας
Όμως, μάλλον δεν διάβασες με προσοχή, την απάντηση στην ερώτηση 2.

Η απάντηση ξεκινά:

“Ο πραγματικός στόχος της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι η διαμόρφωση προτύπου εκπαιδευτικού που εξυπηρετεί τα σχέδια συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών. Ενός εκπαιδευτικού που είναι ατομιστής, άβουλος, γραφειοκράτης, συλλέκτης προσόντων, πειθήνιος και υποταγμένος. Που εφαρμόζει χωρίς καμία αμφισβήτηση όσα του ανατίθενται και που έχει σαν βασική αρχή να «κοιτάζει την δουλίτσα του» και να «σώζει το τομάρι του» ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές. Ας μην έχουμε καμία αμφιβολία πως ο στόχος είναι να απολέσει ο εκπαιδευτικός κάθε κοινωνικό, πολιτικό και πνευματικό ρόλο και να μετατραπεί σε ένα στυγνό τεχνοκράτη αποφασισμένο να κάνει τα πάντα για μία καλή αξιολόγηση.

Είναι ξεκάθαρο, πως με τη διατύπωση αυτή, ο γράφων απευθύνεται στους εμπνευστές της αξιολόγησης και όχι σε όσους πιστεύουν πως είναι αναγκαία
και είναι πρόθυμοι να αξιολογηθούν….

Είμαι βέβαιος πως σου διέφυγε η αρχική φράση γι αυτό και η συναισθηματική φόρτιση….

Επειδή όμως καλό είναι συζητάμε με επιχειρήματα ας πάμε 8 χρόνια πίσω:

Του Αποστολου Λακασα
17.07.2013 • 08:00

Τα μαχαίρια βγήκαν στην εκπαίδευση για το ποιος πρέπει να απολυθεί και ποιος όχι. Οι καθηγητές τεχνολογικής εκπαίδευσης βάλλουν υπογείως εναντίον των καθηγητών γενικής εκπαίδευσης, ενώ και όσοι διορίστηκαν επιτυγχάνοντας σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ βάλλουν κατά εκείνων που μπήκαν με την επετηρίδα. Ολοι εναντίον όλων και ο σώζων εαυτόν σωθήτω! Η σπουδή με την οποία λαμβάνονται μέτρα την τελευταία τριετία και ο κατακερματισμός της κοινωνίας που ρηγματώθηκε από ένα πελατειακό, κομματικό κράτος τα τελευταία 30 χρόνια αλλά καμουφλάρονταν από τον πακτωλό των δανεικών κονδυλίων αποκαλύφθηκαν.

ΑΣΕΠ ή επετηρίδα;
Εντύπωση προκαλεί η ίδρυση προ ημερών του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Διορισμένων με Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ. Οπως ανέφερε χθες στην «Κ» μέλος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής του, η πρώτη κίνηση για την ίδρυση του συλλόγου έγινε στις 3 Ιουλίου. Η ίδρυση του συλλόγου κρίθηκε απαραίτητη εν όψει του κινδύνου να κριθούν τον Σεπτέμβριο πλεονάζοντες καθηγητές ειδικοτήτων από τη γενική εκπαίδευση (π.χ. πληροφορικής, γυμναστές). «Ζητούμε την πλήρη εξαίρεσή μας από οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης, η οποία έχει σκοπό την εξεύρεση πλεονάζοντος προσωπικού, το οποίο θα οδηγηθεί σε μετακίνηση και διαθεσιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διορισθεί με γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ διαγωνίσθηκαν για συγκεκριμένες θέσεις στη δημόσια εκπαίδευση, με διαφανείς, αξιοκρατικές και ιδιαίτερα σκληρές διαδικασίες και δεν μπορούν να θεωρηθούν πλεονάζοντες» αναφέρει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή του συλλόγου.

Θα μου πεις, τότε υπήρχε το φάσμα της απόλυσης…..ενώ τώρα πρόθεση είναι η βελτίωση….

Θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω….. θυμίζοντας απλά:
Που εφαρμόζει χωρίς καμία αμφισβήτηση όσα του ανατίθενται και που έχει σαν βασική αρχή να «κοιτάζει την δουλίτσα του» και να «σώζει το τομάρι του»
ακόμα και αν γύρω του χάνονται εργασιακές ζωές.

Διαβάστε συνάδελφοι το άρθρο από την Καθημερινή

Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα

ΥΓ: Γρηγόρη, θέλω να έρθω να δω φίλους που έχω να δω 18 μήνες, που είναι μέρος
της καθημερινότητας της ζωής μου. Αλλά, δύο συνάδελφοι, φεύγουν με σύνταξη…
Η μία χωρίς να το θέλει. απλά εξαναγκάζεται….. Δεν είναι εύκολο μετά από 31 χρόνια
να “ζητιανεύεις” ώρες ιστορίας…..
Έμεινε με έξι ώρες κοινωνιολογίας στην Α’ Λυκείου…
Νομίζω πρέπει να πάω να τους αποχαιρετήσω….
Θα ήθελα να έρθω έστω και αργά, αλλά είναι αντιδιαμετρικά τα σημεία συναντήσεων
και δεν υπόσχομαι …

Θοδωρής Παπασγουρίδης

«Εκπαιδευτικοί όμιλοι» στα σχολεία μετά τη λήξη του ημερήσιου προγράμματος
Ο χρόνος των εκπαιδευτικών δεν θα προσμετράται ως εργασιακός αλλά θα συνεκτιμάται στην ατομική τους αξιολόγηση

Τη λειτουργία «εκπαιδευτικών ομίλων» μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, ο χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών – υπεύθυνων των ομίλων δεν θα προσμετράται στο εργασιακό τους ωράριο, αλλά θα συνεκτιμάται κατά την ατομική τους αξιολόγηση.
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θα ορίζονται από τους Διευθυντές ή Προϊσταμένους της σχολικής μονάδας.

Ο πρόθυμος και ο τεμπέλης…..για τις ελιές…..εννοώ

Αντώνης Χρονάκης
Αρχισυντάκτης
1 έτος πριν

Θοδωρή καλησπέρα.
Κατά τη γνώμη μου η τοποθέτηση η οποία αναφέρεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία ευθεία βολή προς αυτούς που τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης. Αυτούς υποδεικνύει και αυτούς κατονομάζει ξεκάθαρα. Επίσης τα πυρά των απέναντι είναι ξεκάθαρα κατά των «αρνητών» της αξιολόγησης. Τα «στρατόπεδα» είναι περιχαρακωμένα και με βαρύ οπλισμό.
Γιάννη ούτε εσύ με κατάλαβες.
Ποιος είπε ότι οιοσδήποτε απηύθυνε αυτούς τους χαρακτηρισμούς σε εμένα;
Εγώ έγραψα ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε κανένα «στρατόπεδο». Απλά απεχθάνομαι πια αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όπου και αν προέρχονται.
Να επαναλάβω ότι αν ζούσα κάπου αλλού τότε θα ήμουν σαφέστατα υπέρ της αξιολόγησης για όλους τους εμπλεκόμενους σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης. Τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής αξιολόγησης. Όμως ζω στην Ελλάδα όπου οι ανησυχίες μου και τα φαντάσματα του παρελθόντος δεν με αφήνουν να έχω μια ξεκάθαρη άποψη. Αυτά που κατακεραύνωναν οι μεν στο παρελθόν στη συνέχεια τα έκαναν και πολλές φορές χειρότερα. Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν υπάρχουν πια οι προϋποθέσεις για ….. αλλαγή!
Λυπάμαι γιατί τις περισσότερες φορές είμαι τόσο απαισιόδοξος.
Έχω και εγώ αρκετές ευθύνες.
Τα τραγικά λάθη των προηγούμενων δεν κατάφερα να τα αλλάξω.
Το χειρότερο όμως είναι ότι δεν είμαι σίγουρος αν έχω πλέον τη διάθεση να προσπαθήσω να τα αλλάξω.