Ένας τριγωνικός βρόχος σε ΟΜΠ

Ένας βρόχος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α=1m, το οποίο αποτελείται από ομογενές και ισοπαχές σύρμα, συνδέεται  στις κορυφές Α και Γ με τους πόλους μιας πηγής ΗΕΔ Ε και εσωτερικής αντίστασης r. Το τρίγωνο βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, με ένταση Β=1Τ, κάθετη στο επίπεδο του τριγώνου, όπως στο σχήμα. Αν η πλευρά ΑΒ του τριγώνου διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι1=2Α, να βρεθούν:

  1. Η δύναμη Laplace που ασκείται στις πλευρές ΑΒ και ΒΓ.
  2. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πλευρά ΑΓ, καθώς και η δύναμη Laplace που ασκείται στην ΑΓ από το μαγνητικό πεδίο.
  3. Η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο τριγωνικό βρόχο, από το μαγνητικό πεδίο.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ένας τριγωνικός βρόχος σε ΟΜΠ
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ένας τριγωνικός βρόχος σε ΟΜΠ

(Visited 453 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Αθανάσιος Κρομμύδας

Καλησπέρα Διονύση, είναι νομίζω καλή για να θυμηθούν οι μαθητές την εύρεση συνισταμένης δύναμης. Στο iii αν επιλέξεις τον άξονα xx΄ στη διχοτόμο της γωνίας Β γίνεται πιο εύκολη η απάντηση. Υπάρχει κάποιος λόγος που επέλεξες τον άξονα xx΄ στη ΒΓ;