Συνισταμένη δύναμη Laplace

Ένα σύρμα κάμπτεται ώστε να σχηματιστεί ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο το οποίο διαρρέεται από συνεχές σταθερό ρεύμα όπως φαίνεται στο σχήμα  Κάθετα στο επίπεδο του τριγώνου υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης μέτρου Β . Τα τμήματα ΓΖ μήκους x  και ΓΗ του σύρματος βρίσκονται εκτός μαγνητικού πεδίου. Να βρείτε τη συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σύρμα από το μαγνητικό πεδίο και να εκφράσετε το μέτρο της  ως συνάρτηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου , της έντασης Ι του ρεύματος και του μήκους x

Απάντηση

(Visited 465 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια