περικοπή της διδακτέας ύλης και κρατικός προϋπολογισμός.

Πώς η περικοπή της διδακτέας ύλης εξυπηρετεί τον κρατικό προϋπολογισμό.

Για να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο, που θα επιβάρυναν τον κρατικό προϋπολογισμό, τους ανατίθεται η διδασκαλία μαθημάτων εκτός της επιστήμης που σπούδασαν.  Για να μπορέσουν λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν, γίνεται περικοπή της διδακτέας ύλης. Βεβαίως αυτό δεν είναι το μοναδικό αποτέλεσμα της περικοπής της ύλης αλλά σίγουρα είναι μετρήσιμο.

(Visited 450 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια