Τα νέα Προγράμματα Σπουδών Φυσικής

 

Ζητούμενα και Προσδοκίες από τα νέα

Προγράμματα Σπουδών Φυσικής / Φυσικών – Μια Κωδικοποίηση

του Γεωργ. Θεοφ. Καλκάνη

Καταγράφονται και επισημαίνονται μερικά ζητούμενα και οι αντίστοιχες –βάσιμες– προσδοκίες από τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) Φυσικής / Φυσικών, όπως έχουν διατυπωθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και τους διαμορφωτές και τους συντάκτες των ΠΣ, αντίστοιχα.

Επιχειρείται, παράλληλα, μια κωδικοποίηση αυτών των ζητούμενων και των προσδοκιών που θα διευκολύνει την ενημέρωση και τη συζήτηση για τα νέα προγράμματα σπουδών. Αυτή η κωδικοποίηση γίνεται με βάση τις επιμέρους αναφορές στα προβλεπόμενα προς μελέτη γνωσιακά αντικείμενα και στις εκπαιδευτικές εκδοχές τους, στις αξιοποιούμενες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και στον υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πειραματισμό, αλλά και –κυρίως– στη συστηματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με εφαρμογή της μεθοδολογικής διερεύνησης που υποκαθιστά και προσομοιώνει την επιστημονική έρευνα.

Επιχειρείται, τέλος, η ανάδειξη της στόχευσης των προγραμμάτων σπουδών στις νέες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που θα αποκτούν οι μαθητές, καθώς και στον τρόπο,  την ανακάλυψη, με την οποίαν οι νέες γνώσεις θα αποκτούνται από τους μαθητές, μέσω των αποδεικτικών διαδικασιών και του αποδεικτικού πειραματισμού της μεθοδολογικής διερεύνησης.

Απώτερος –αλλά και πρώτιστος– στόχος είναι η ορθολογική σκέψη και κρίση, ο ορθολογισμός, των μαθητών / μελλοντικών πολιτών.

Μερικές γενικές προϋποθέσεις για αυτά τα νέα Προγράμματα Σπουδών (ΠΣ) είναι:

  • Να είναι πράγματι νέα, καινοτόμα και τεκμηριωμένα, να στηρίζονται δηλαδή σε δημοσιευμένα αποτελέσματα / συμπεράσματα / προτάσεις της σύγχρονης  επιστημονικής / εκπαιδευτικής έρευνας ή/και σε επιτυχημένες διεθνώς εφαρμογές τους σε ΠΣ, όχι όμως –μόνο ή καταχρηστικά– σε αποσπασματικές παρατηρήσεις, μεμονωμένες μελέτες περίπτωσης ή γνώμες.
  • Η νεωτερικότητα και η καινοτομία να μην είναι αυτοσκοπός τους.
  • Να αφήνουν ανοιχτούς χώρους δράσης στους εκπαιδευτικούς ώστε να έχουν τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαμόρφωση του γνωσιακού αντικειμένου και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, με προσαρμογές τους στο επίπεδο και τις ανάγκες των μαθητών ή/και τοπικές ιδιαιτερότητες (πχ. στην ιστορία, στις καιρικές συνθήκες, στο φυσικό περιβάλλον, …).

Διαβάστε την συνέχεια από εδώ ή και εδώ.

(Visited 926 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χαράλαμπος Κασωτάκης

Μερικές παρατηρήσεις: α) Οφείλει ο κατασκευαστής των προγραμμάτων σπουδών να λάβει υπ όψιν του αντίστοιχα προγράμματα σπουδών άλλων χωρών π.χ. Αγγλία, Γαλλία, Νορβηγία , Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία κ.λ.π.;

β) Οφείλει να λάβει υπ όψιν του τον παιδιαγωγικό πλούτο των ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων σπουδών και των ήδη κατακτήσεων γενικότερα . Το γράφω αυτό γιατί υπήρχε μια καταπληκτική ιδιαιτερότητα στην Ρωσία όσον αφορά τον πλούτο την πρωτοτυπία και την πολυπλοκότητα των αντικειμένων η οποία σε μια αναμόρφωση απλά καταστράφηκε ανεπιστρεπτί (με βάση διεθνείς κριτικές έγινε απλά καταστροφή) και πρωτεργάτες της ακόμα και μετανάστευσαν. Ήδη ετοιμάζονται κριτικές σε διεθνή περιοδικά π.χ. της AAPT για το νέο Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο ανακοινώθηκε και δεν αλλάζει. Μου ζητήθηκε μετάφραση στα Αγγλικά του Ελληνικού προγράμματος σπουδών. Γιατί η επικρατούσα άποψη είναι ότι αλλάζουμε αργά και σταδιακά το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών και τα υπάρχοντα βιβλία ακόμα και τα πανεπιστημιακά πρώτου έτους ορισμένα εκ των οποίων εχουν φτάσει στην τελειότητα βελτιωνόμενα και εκσυγχρονιζόμενα για δεκαετίες από εκατοντάδες παρεμβάσεις συγγραφέων και μη. π.χ. Halliday Resnick, Υoung , Cutnell και Johnson (λυκειακού επιπέδου) κ.λ.π. Ακόμα και η ύλη σε A-level ή Baccalaureat αλλάζει ανά τάξη αργά και με πολύ προσεκτικά βήματα.

·   Μια και αναγράφεται:  “Η συναντίληψη των συντακτών, των ίδιων ή και συγγενών ΠΣ, μεταξύ τους, όσον αφορά στα γνωσιακά αντικείμενα, στην εκπαιδευτική μορφή τους και στην μεθοδολογία που ακολουθούν και στις τρεις βαθμίδες (και σε όλες τις τάξεις) εκμεταλλευόμενοι την ευτυχή συγκυρία της σύγχρονης διαμόρφωσης των νέων ΠΣ για όλα τα γνωσιακά αντικείμενα / μαθήματα και όλες τις βαθμίδες και τάξεις.” 

ελήφθησαν υπ όψιν και υπήρξε συνεργασία με τα αντίστοιχα προγράματα μαθηματικών/χημείας ή θα διδάσκονται π.χ. οι ταλαντώσεις σε μία τάξη που δεν έχει μελετηθεί η γραφική παράστηση ημιτόνου στα μαθηματικά και θα ξαναλένε οι χημικοί αυτά των εφαρμογών στο άτομο της κβαντικής φυσικής που τα έλεγαν μόνοι τους μέχρι τώρα εκτός από το μοντέλο του Bohr που διδασκόταν στη φυσική;

γ) Σε όλα τα προγράμματα σπουδών όλων των χωρών για τη συνοχή του προγράμματος διδάσκεται όλη η ύλη. Ελήφθη πρόνοια για αυτό ή τα τελευταία κεφάλαια κάθε βιβλίου θα είναι αυτά που παραλείπονται ή θα κατακερματίζεται η ύλη παραλείποντας τμήματα όπως φέτος π.χ. εφαρμογές κεντρομόλου, Cp,Cv , ορισμένοι μόνο τύπο θερμοδυναμικής σε μια συγκεκριμένει μεταβολή (την ισόθερμη) !!!. ασκήσεις μηχανών, ασκήσεις στο φώς κ.λ.π. που καθιστούν το βιβλίο τουλάχιστον δύσχρηστο και πολλές φορές άχρηστο.

δ) Στα παλιά προγράμματα σπουδών υπήρχε και πυρηνική φυσική και στοιχειώδη σωματίδια και κβαντομηχανική και σχετικότητα. Βεβαίως διδάχθηκαν λίγα χρόνια ή και καθόλου ή μέρος της Κβαντικής διδασκόταν στη Χημεία. Κακώς ισχυρίζονται ορισμένοι, ανάμεσα στους οποίους και η υπουργός ότι “για πρώτη φορά μπαίνει σύγχρονη φυσική, κβαντική κ.λ.π.”. Υπάρχει η πρόβλεψη αυτός/οί που εκπόνησε/αν τον πρόγραμμα σπουδών στο Λύκεια να επεμβαίνει στην διδακτέα ύλη και στις κάθε είδους περικοπές αν κρίνει ότι αλλοιώνουν τη φιλοσοφία ή τους στόχους που αυτός έθεσε ή θα γίνει ότι έγινε και τώρα που η αριστερά δεν γνωρίζει τι περικόπτει η δεξιά με αποτέλεσμα μια ύλη σουρωτήρι πολύ μακριά από το αρχικό αντικείμενο και στόχους του αρχικού προγράμματος σπουδών.

ε) Θεωρεί ο οποιοσδήποτε ότι θα καταλάβουν τον κυματοσωματιδιακό δυϊσμό οι μαθητές χωρίς να έχουν διδαχθεί τις μαθηματικές έννοιες του τελεστή και τις πιαθνότητες σε συνεχείς συναρτήσεις; 

Τελευταία διόρθωση4 μήνες πριν από Χαράλαμπος Κασωτάκης
Διονύσης Μάργαρης
Διαχειριστής
4 μήνες πριν

!!!

Χαράλαμπος Κασωτάκης

Μια κριτική στα νέα προγράμματα σπουδών από τον Β. Καράβολα στο σύνδεσμο

https://eef.gr/upfiles/news/audio/993/analytika-physics-karavolas.pdf