Διαγώνισμα στο ηλεκτρικό ρεύμα 2022


ρεθμα_2022ΘΕΜΑ Δ

Στο διπλανό σχήμα οι αντιστάτες έχουν αντίσταση R1 = 60 Ω, R2 = 20 Ω, R6 = 8 Ω και η συσκευή με αντιστάτη R4 έχει στοιχεία κανονικής λειτουργείας Pκ = 80 W, Vκ = 20 V. Ο αντιστάτης R3 είναι μία μεταβλητή αντίσταση και έχει ρυθμιστεί στην τιμή R3 = 10 Ω. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά και διαφορά δυναμικού μεταξύ των σημείων Β και Ε είναι VΒΕ = 12 V. Να βρείτε:

α. την πολική τάση της πηγής

β. την θερμότητα που εκλύεται από τον αντιστάτη R5 σε χρόνο Δt = 2 s.

Αν κλείσω τον διακόπτη δ2 τότε το αμπερόμετρο Α2 μετρά Ι = 70 Α.

γ. Να σχεδιάσετε την χαρακτηριστική καμπύλη της πηγής και του αντιστάτη του εξωτερικού κυκλώματος και να φαίνονται τα σημεία τομής.

δ. Αν ανοίξω τον διακόπτη δ1 να βρείτε αν μπορούμε με κάποια ρύθμιση στον αντιστάτη R3 να κάνουμε την συσκευή να λειτουργήσει και πάλι κανονικά. Η τιμή του αντιστάτη R3 μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών 0 ≤ R3 ≤ 10 Ω.

Η συνέχεια εδώ για την Α ομάδα και εδώ για την Β ομάδα.

(Visited 867 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια