7. Στοιχεία κβαντικής Φυσικής

  • Ακτινοβολία μέλανος σώματος
  • Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
  • Φαινόμενο Compton
  • Κυματικές ιδιότητες  σωματιδίων   Louis de Broglie
  • Η εξίσωση του Schrοdinger
  • Πηγάδια Δυναμικού  – Φαινομένου  σήραγγας
  • 7.2 Ακτινοβολία μέλανος σώματος

1) Μέλαν σώμα θεωρούμε  εκείνο  το σώμα  που απορροφάει όλη την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  που προσπίπτει  πάνω του σε όλο το φάσμα της (όλες τις συχνότητες).                                                        Δηλαδή είναι μια ιδανική  τελείως  απορροφητική  επιφάνεια.

Ένα μέλαν  σώμα μπορεί να προσεγγιστεί  από την κοιλότητα του  σχήματος .

Κάθε  ακτινοβολία  που περνάει από την οπή   α   και εισέρχεται  μέσα  στην κοιλότητα , ανακλάται στην  ανώμαλη  επιφάνεια μέχρι  να απορροφηθεί  πλήρως. Έτσι η οπή   α  είναι ένα μέλαν σώμα .

Η ακτινοβολία  του μέλανος  σώματος  έχει δυο χαρακτηριστικά :

Ένα πείραμα στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ΕΚΦΕ Σερρών

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
20 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια