Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο – Δύο Β΄ Θέματα

1.  Όταν φωτεινή ακτινοβολία μήκους κύματος λ1 προσπίπτει σε μεταλλική επιφάνεια, εκπέμπονται από αυτή φωτοηλεκτρόνια με κινητική ενέργεια Κ1. Εάν στην ίδια μεταλλική επιφάνεια προσπίπτει φωτεινή ακτινοβολία με μήκος κύματος λ2, τότε αυτή εκπέμπει φωτοηλεκτρόνια με κινητική ενέργεια Κ2. Το έργο εξαγωγής του μετάλλου αυτού είναι ίσο με:

2.  Όταν φωτεινή ακτινοβολία προσπίπτει σε μεταλλική επιφάνεια, εκπέμπονται από αυτή φωτοηλεκτρόνια με κινητική ενέργεια 0,5eV. Εάν η ενέργεια των φωτονίων της ακτινοβολίας που προσπίπτει στην ίδια μεταλλική επιφάνεια αυξηθεί κατά 20%, τότε η κινητική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων που εκπέμπονται από αυτή αυξάνεται κατά 60%. Το έργο εξαγωγής του μετάλλου αυτού είναι ίσο με:

α.             0,8eV                      β.                1eV                      γ.               1,5eV

i) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

ii) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο – Δύο Β΄ Θέματα

(Visited 957 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Πρόδρομος Κορκίζογλου

Καλημέρα Μίλτο. Πολύ όμορφα τα δύο Β θέματα που έθεσες! Έχουν και προεκτάσεις αν συνδυαστούν με την κίνηση των ηλεκτρονίων σε Ο.Μ.Π. έντασης Β, κάθετα στις δυναμικές γραμμές του.
Μπράβο και καλό καλοκαίρι.