Ελαστική κρούση με κινούμενο τοίχο

Ένα σώμα Σ αμελητέων διαστάσεων βρίσκεται ακίνητο πάνω σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο και μεταξύ δύο παράλληλων κατακόρυφων τοίχων. Ο τοίχος (Α) είναι ακλόνητος, ενώ ο τοίχος (Β) κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου υ0=2m/s προς το σώμα Σ, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t0=0 οι δύο τοίχοι απέχουν απόσταση d0=80m και το σώμα Σ βρίσκεται στο μέσο αυτής της απόστασης.

Εάν όλες οι κρούσεις που θα ακολουθήσουν είναι ελαστικές,

Α.        να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή της πρώτης κρούσης του τοίχου (Β) με το σώμα Σ και την ταχύτητα του Σ αμέσως μετά από αυτή.

Β.        Να προσδιορίσετε τη χρονική στιγμή της δεύτερης κρούσης του τοίχου (Β) με το σώμα Σ και την ταχύτητα του Σ αμέσως μετά από αυτή.

Εάν αμέσως μετά τη δεύτερη κρούση του με το Σ ο τοίχος (Β) ακινητοποιείται ακαριαία (λόγω κατάλληλης εξωτερικής παρέμβασης) και παραμένει ακλόνητος στη θέση αυτή,

Γ.        να αιτιολογήσετε το γεγονός ότι η κίνηση του Σ στη συνέχεια είναι περιοδική, υπολογίζοντας και την περίοδο της κίνησής του.

Όλες οι κρούσεις να θεωρηθούν ακαριαίες. Η μάζα κάθε τοίχου να θεωρηθεί πολύ μεγαλύτερη από τη μάζα του σώματος Σ.

Ελαστική κρούση με κινούμενο τοίχο

(Visited 353 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Θοδωρής Παπασγουρίδης

Όμορφη Μίλτο.

Προσωπικά θα έγραφα ένα σχόλιο για το ότι υ(Σ) λίγο μικρότερη από 2υο
και η ταχύτητα του τοίχου Β, υο’ λίγο μικρότερη από υο ώστε να μην υπάρχουν παρανοήσεις σχετικά με τη διατήρηση της ενέργειας