Ένταση μαγνητικού πεδίου στο κέντρο του ορθογωνίου

Διαθέτουμε έναν αγωγό σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου, με διαστάσεις α, β. Ο αγωγός αυτός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης I, όπως στο σχήμα.

Να υπολογίσετε το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο κέντρο Κ του ορθογωνίου.

Η μαγνητική επαγωγή στο κέντρο του ορθογωνίου

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
2 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χριστόφορος Κατσιλέρος
Αρχισυντάκτης

Καλησπέρα Μίλτο.
Πολύ καλή άσκηση, πολύ καλή παρουσίαση.