Επιβεβαίωση του νόμου Ampère

Ένα ευθύγραμμος απείρου μήκους αγωγός, είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας, περνώντας από το σημείο Ο και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι, με φορά προς τα μέσα. Με κέντρο το σημείο Ο χαράσσουμε δύο ομόκεντρους κύκλους με ακτίνες r και R και παίρνουμε δύο κάθετες ακτίνες ορίζοντας τα σημεία ΑΒΓΔ, όπως στο σχήμα.

  1. Να σχεδιάσετε το μαγνητικό πεδίο στο σημείο Α. Από ποια εξίσωση υπολογίζεται το μέτρο της έντασης του πεδίου στο Α;
  2. Να υπολογίσετε το άθροισμα ΣΒi∙Δli∙συνθi για το τόξο ΑΜΒ.
  3. Να επιβεβαιώσετε τον νόμο του Ampère για την κλειστή διαδρομή ΑΜΒΓΝΔΑ.
  4. Να επιβεβαιώσετε επίσης το νόμο του Ampère για την κλε ιστή διαδρομή ΑΜΒΓΡΔΑ.

Απάντηση:

ή

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
11 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια