Φωτοηλεκτρικό Φαινόμενο

Είναι το φαινόμενο της εκπομπής ηλεκτρονίων από την επιφάνεια (συνήθως μεταλλική ή ημιαγώγιμη ) ενός υλικού, όταν προσπέσει σε αυτήν φως (συνήθως υπεριώδης ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία).

Α. Πειραματική Διάταξη

Μονοχρωματικό φως εισέρχεται στον αερόκενο κύλινδρο (σχήμα 1), προσπίπτει στην κάθοδο C  (π.χ. μεταλλική από Κ, Να ή Cs) και το γαλβανόμετρο G, μπορεί να μετρήσει κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα έντασης Ιe, αν από την κάθοδο εξέλθουν ηλεκτρόνια και φτάσουν στην άνοδο Α.

Μεταξύ ανόδου – καθόδου δημιουργούμε ηλεκτρικό πεδίο, την ένταση του οποίου μπορούμε να μεταβάλλουμε με τη βοήθεια του διαιρέτη τάσης, αλλάζοντας την τάση VAC. Η πηγή με ΗΕΔ Ε, μπορεί να αλλάζει και πολικότητα.

Συνέχεια

Συνέχεια%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
37 Σχόλια
παλαιότερα
νεότερο
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια