Απόκλιση Κινούμενων Ηλεκτρονίων σε Ο.M.Π.

Ομογενές μαγνητικό πεδίο κατακόρυφης έντασης περιορίζεται μεταξύ δύο παραλλήλων κατακόρυφων επιπέδων.

Δύο ηλεκτρόνια εισέρχονται με ίσου μέτρου οριζόντιες ταχύτητες που σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία θ=π⁄12 rad. Το πρώτο από τα δύο ηλεκτρόνια εισέρχεται κάθετα στο επίπεδο ε1.
Τα ηλεκτρόνια παραμένουν μέσα στο μαγνητικό πεδίο για χρονικές διάρκειες που διαφέρουν κατά Δt=(π∙m)/(12∙B∙e) (όπου m και e η μάζα και η απόλυτη τιμή του φορτίου του ηλεκτρονίου αντίστοιχα). Στη συνέχεια εξέρχονται από τον χώρο του μαγνητικού πεδίου, μέσω του επιπέδου ε2.
Οι κινήσεις των ηλεκτρονίων δεν γίνονται ταυτόχρονα, οπότε δεν λαμβάνουμε υπόψη την μεταξύ τους αλληλεπίδραση ή άλλες πιθανές αλληλεπιδράσεις, παρά μόνο την δύναμη Lorentz που δέχονται από το μαγνητικό πεδίο.
Η γωνία ω που σχηματίζουν οι ταχύτητες των ηλεκτρονίων κατά την έξοδο τους από τον χώρο του μαγνητικού πεδίου είναι:
α) π⁄12 β) π⁄6 γ) π⁄3

 

Απόκλιση Κινούμενων Ηλεκτρονίων Μέσα σε Ομογενές Μαγν. Πεδίο

(Visited 334 times, 1 visits today)
Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια