Δύο φορτισμένα σωματίδια και η ορμή

Δύο φορτισμένα σωματίδια Σ1 και Σ2 έχουν μάζες m1 και m2 με m1 > m2 και ομόσημα φορτία q1 και q2 αντίστοιχα, απέχουν απόσταση r1 και συγκρατούνται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t0 = 0 εκτοξεύουμε τα σωματίδια με αντίθετες ταχύτητες τιμών υ1 και υ2 αντίστοιχα. Θεωρούμε θετική φορά την προς τα δεξιά.

Α. το μέτρο της ορμής του κάθε σωματιδίου:

α. αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου

β. μειώνεται με την πάροδο του χρόνου

γ. παραμένει σταθερό

Β. η τιμή της ορμής του σωματιδίου Σ2 μεταβάλλεται ποιοτικά συναρτήσει του χρόνου όπως δείχνει:

α. το διάγραμμα (α)                β. το διάγραμμα (β)                γ. το διάγραμμα (γ)

Γ. Να κατασκευάσετε ποιοτικό διάγραμμα της τιμής της ορμής του σωματιδίου Σ1 συναρτήσει του χρόνου.

Δ. Να κατασκευάσετε το διάγραμμα της ορμής του συστήματος των σωματιδίων συναρτήσει του χρόνου.

Η απάντηση σε word

και σε pdf

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
3 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια
Χρήστος Αγριόδημας
Αρχισυντάκτης
04/11/2022 11:07 ΠΜ

Αποστόλη καλημέρα.
Πολύ ωραία και διδακτική η άσκηση.
Νομίζω θα μπερδέψει αρκετά το τρίτο ερώτημα καθώς ζητάς την αλγεβρική μεταβολή της ορμής. Θεωρώ όποιος μαθητής ασχοληθεί θα κερδίσει αρκετά πράγματα. Με δυο προσθήκες γίνεται άνετα ένα ωραίο συδυαστικό θέμα και στη Γ τάξη.

Γιάννης Κυριακόπουλος
Αρχισυντάκτης

Καλημέρα Αποστόλη και Χρήστο.
Πολύ καλή.
Αποστόλη στο Α εννοείς τελικά:
Το μέτρο της ορμής κάθε σωματιδίου.
Όταν την διάβασα νόμισα πως ρωτάει:
Το μέτρο της ορμής του συστήματος των σωματιδίων.