Συμβολή από δύο σύγχρονες πηγές

 

Δύο σύγχρονες πηγές Π1 και Π2 δημιουργούν στην επιφάνεια ενός υγρού εγκάρσια κύματα τα οποία διαδίδονται με ταχύτητα υ = 2 m/s. Οι δύο Πηγές των κυμάτων την t0 = 0 αρχίζουν να ταλαντώνονται με εξίσωση y1 = y2 = 0,2ημ10πt (SI). Το σημείο Σ της επιφάνειας του υγρού απέχει από τις δύο πηγές αποστάσεις r1 = 0,4 m και r2 = 0,2 m αντίστοιχα. Στο σημείο Λ που βρίσκεται στην ευθεία που ορίζουν οι δύο πηγές και δεν ανήκει στο ευθύγραμμο τμήμα Π1Π2 έχουμε ενίσχυση.

α. Να γίνει η γραφική παράσταση y = f(t) της απομάκρυνσης του σημείου Σ σε συνάρτηση με το χρόνο.

β. Να βρεθεί η απόσταση των δύο πηγών (d)

γ. Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση από την πηγή Π1 σημείου Μ του τμήματος Π1Π2 που έχουμε απόσβεση.

Δίνεται ότι το πλάτος των κυμάτων παραμένει σταθερό.

Συμβολή από δύο σύγχρονες πηγές

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια