Μελετάμε την συνάντηση δύο αυτοκινήτων.

Σε ευθύγραμμο δρόμο κινούνται αντίθετα  δύο αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες μέτρων |υ1|=20m/s και |υ2|=30m/s. Σε μια στιγμή t0=0, τα αυτοκίνητα περνούν από τις θέσεις Κ και Λ, όπου (ΚΛ)=d= 400m, όπως στο σχήμα. Για την κίνηση των δύο αυτοκινήτων τίθενται προς απάντηση τα εξής ερωτήματα:

  1. Ποιες οι εξισώσεις για την θέση κάθε αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο;
  2. Ποια χρονική στιγμή τα δυο αυτοκίνητα διασταυρώνονται;
  3. Να παρασταθούν στο ίδιο διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις x=x(t) για την θέση κάθε αυτοκινήτου, σε συνάρτηση με το χρόνο.

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, πρέπει να οριστεί προηγούμενα ένας προσανατολισμένος άξονας x, με βάση τον οποίο θα γίνει η επεξεργασία.

α) Ποιες απαντήσεις θα δώσει ένας μαθητής Α ο οποίος παίρνει έναν προσανατολισμένο άξονα x, με αρχή το σημείο Κ και την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική;

β) Ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις που θα δώσει ένας δεύτερος μαθητής Β, ο οποίος παίρνει ως αρχή του άξονα (x=0) το μέσον Μ της αρχικής απόστασης ΚΛ και την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική;

Απάντηση:

ή

Loading

Subscribe
Ειδοποίηση για
0 Σχόλια
Inline Feedbacks
Όλα τα σχόλια